Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na pracowników i współpracowników uczestniczących w spotkaniu świątecznym

Autor: Tomasz Król
Aktualizacja: 2019-12-16 05:00

Wydatki poniesione na przygotowanie firmowego spotkania (np. z okazji świąt) dla pracowników i ich rodzin, a także innych osób bliskich, stanowią dla podmiotu zatrudniającego koszt podatkowy. Natomiast zdaniem organów podatkowych wydatki związane z uczestnictwem współpracowników w takim spotkaniu z pracownikami nie są kosztem podatkowym. Tego rodzaju wydatki na współpracowników organy podatkowe kwalifikują jako reprezentacyjne.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»