Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

„Informacja roczna dla ubezpieczonego” jak ją przygotować w programie Płatnik

Autor: Agata Pinzuł
Aktualizacja: 2020-02-03 05:00

Do 28 lutego 2020 r. płatnicy składek mają obowiązek sporządzenia i przekazania pracownikom i zleceniobiorcom  „Informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej” obejmującej m.in. przychody i okresy absencji z poprzedniego roku w podziale na miesiące. Informacja roczna  może być przygotowana zarówno w programie kadrowo-płacowym, jak i w programie Płatnik czy w aplikacji ePłatnik na platformie PUE ZUS. Ważne, aby dane, które się w niej znajdą, odzwierciedlały dane przekazane do ZUS.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»