Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

Kto skorzysta z ulg składkowych dla przedsiębiorców w 2021 r.

Autor: Dr Aneta Olędzka
Aktualizacja: 2020-12-28 05:05

W 2021 r. nie zmieniają się warunki standardowych ulg składkowych. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po co najmniej 60 miesiącach od zakończenia poprzedniej, może przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, zaś przez kolejne 24 miesiące może je płacić w obniżonej wysokości. Może też skorzystać z uprawnienia do opłacania składek uzależnionych od dochodu - w tym celu musi jednak do 1 lutego 2021 r. dokonać zgłoszenia do ZUS.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»