Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Dlaczego warto wcześniej wdrożyć stosowanie elektronicznego e-DD i nie czekać do nowego roku

Autor: Dorota Kowalczyk
Aktualizacja: 2021-08-30 05:00

Ustawodawca po raz kolejny przedłużył okres przejściowy na stosowanie papierowych dokumentów zamiast elektronicznego e-DD. Ostateczny termin to tym razem 31 stycznia 2022 r. Warto przeanalizować kilka argumentów za elektronizacją, bo w zdecydowanej większości są to argumenty na „tak”. Korzyści finansowe, jak również zerowe ryzyko popełnienia błędu przy wypełnianiu elektronicznym ewidencji, a tym samym mniej kontroli celno-skarbowych - to argumenty przemawiające za wdrożeniem elektronicznego e-DD już w II połowie 2021 r.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»