Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Dlaczego warto wcześniej wdrożyć stosowanie elektronicznego e-DD i nie czekać do nowego roku

Autor: Dorota Kowalczyk
Aktualizacja: 2021-08-30 05:00

Ustawodawca po raz kolejny przedłużył okres przejściowy na stosowanie papierowych dokumentów zamiast elektronicznego e-DD. Ostateczny termin to tym razem 31 stycznia 2022 r. Warto przeanalizować kilka argumentów za elektronizacją, bo w zdecydowanej większości są to argumenty na „tak”. Korzyści finansowe, jak również zerowe ryzyko popełnienia błędu przy wypełnianiu elektronicznym ewidencji, a tym samym mniej kontroli celno-skarbowych - to argumenty przemawiające za wdrożeniem elektronicznego e-DD już w II połowie 2021 r.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»