Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych - nowe obowiązki płatników składek

Autor: Mariusz Pigulski
Aktualizacja: 2021-09-13 05:00

Płatników składek i zasiłków czekają duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń. Ustawa nowelizująca przewiduje zmiany m.in. w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnych, rentowych i chorobowych, w zakresie kontroli ZUS, w przedawnieniu należności składkowych, a także w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości względem ZUS. Nowe przepisy wprowadzają ponadto graniczny termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych przez płatnika, elektronizację zaświadczeń A1 oraz obowiązek posiadania PUE ZUS przez wszystkich płatników składek. Zmiany obejmą również zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz nabywania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków należnych w razie choroby i macierzyństwa po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»