Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych i świadczeniach chorobowych - nowe obowiązki płatników składek

Autor: Mariusz Pigulski
Aktualizacja: 2021-09-13 05:00

Płatników składek i zasiłków czekają duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń. Ustawa nowelizująca przewiduje zmiany m.in. w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnych, rentowych i chorobowych, w zakresie kontroli ZUS, w przedawnieniu należności składkowych, a także w ustalaniu stopy procentowej składki wypadkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości względem ZUS. Nowe przepisy wprowadzają ponadto graniczny termin na złożenie dokumentów rozliczeniowych przez płatnika, elektronizację zaświadczeń A1 oraz obowiązek posiadania PUE ZUS przez wszystkich płatników składek. Zmiany obejmą również zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz nabywania prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłków należnych w razie choroby i macierzyństwa po ustaniu tytułu do ubezpieczeń.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»