Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak składać VAT-26 po zmianach od 1 października 2021 r.

Autor: Marcin Jasiński
Aktualizacja: 2021-09-20 05:00

Od 1 października 2021 r. podatnicy będą mieli więcej czasu na złożenie formularza VAT-26 lub jego aktualizacji, gdy będą wykorzystywać samochód wyłącznie w działalności albo będą z tego rezygnować. Od tego dnia zacznie również obowiązywać nowy wzór tej informacji. Zmiany w tym zakresie wprowadzono w ramach pakietu SLIM VAT 2. W artykule przedstawiamy zasady składania VAT-26 po zmianach oraz odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w tej kwestii do redakcji.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»