Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak korygować VAT od sprzedaży ewidencjonowanej na kasie

Autor: Agnieszka Bąk
Aktualizacja: 2022-05-02 05:00

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy z każdej sprzedaży paragon fiskalny lub fakturę w postaci papierowej albo- za zgodą nabywcy - w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób uzgodniony z nabywcą. Wydrukowanie lub przesłanie elektronicznego paragonu powoduje, że sprzedawca nie może już go poprawić, gdyż kasy uniemożliwiają ingerencję w zapisane w kasie dane. Nie oznacza to jednak, że podatnicy są pozbawieni prawa do korekty. Muszą posłużyć się „zewnętrznymi” ewidencjami korekt.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»