Sobota, 25.06.2022

Informator prawno-podatkowy

Przedawnienie składek ZUS przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą

Autor: Joanna Grzelińska-Darłak
Aktualizacja: 2022-05-09 05:00

Jeżeli przedsiębiorca spóźnia się z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ZUS staje się wierzycielem tych należności i może zażądać natychmiastowej spłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę. Takie zaległości ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od daty ich wymagalności, chyba że zostały podjęte czynności przerywające bieg przedawnienia. Wyjątkiem są należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem, te nie podlegają przedawnieniu. Jednak po jego upływie mogą być egzekwowane tylko do wysokości zaległości oraz odsetek za nieterminową spłatę liczonych do dnia przedawnienia.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jakie obowiązki mają płatnicy składek w związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego

2022-06-20

W związku z zakończeniem roku szkolnego i akademickiego na płatnikach spoczywają dodatkowe obowiązki. Zleceniodawcy zatrudniający uczniów lub studentów muszą zweryfikować, czy nadal są zwolnieni z opłacania składek za swoich zleceniobiorców. Jeżeli natomiast zleceniobiorcy kończą kształcenie, konieczne jest ustalenie, z jaką datą powinni zostać zgłoszeni do ZUS. Obowiązek weryfikacji statusu ucznia lub studenta dotyczy także płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członka rodziny, pełnoletnie dzieci swoich zatrudnionych.

...»

Wszystkie tematy ...»