Środa, 30.11.2022

Informator prawno-podatkowy

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych osoby współpracującej z przedsiębiorcą

Autor: Małgorzata Piętka
Aktualizacja: 2022-09-12 05:00

Osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Zatem prawo do zasiłku chorobowego nabywa po okresie wyczekiwania wynoszącym 90 dni. ZUS może podważyć prawo do zasiłku z FUS, a także jego wysokość, w przypadku gdy osoba współpracująca, np. mąż czy żona, zostanie zgłoszona do ubezpieczeń społecznych jako pracownik lub zostanie zgłoszona prawidłowo, ale współpraca jest pozorna. Wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osoby współpracującej również podlega kontroli ZUS i może zostać zakwestionowana. Stanie się tak, jeżeli wynagrodzenie jest zbyt wygórowane i nieadekwatne do rodzaju wykonywanych przez nią czynności.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Minimalne wynagrodzenie i świadczenia od niego zależne w 2023 r.

2022-11-28

W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. W I półroczu 2023 r. do 3490 zł (z 3010 zł w 2022 r.) oraz w II półroczu 2023 r. do kwoty 3600 zł. Oznacza to, że inne świadczenia pracownicze, których wysokość zależy od płacy minimalnej, także zostaną podwyższone. Chodzi tu m.in. o dodatek za pracę w nocy, kwoty wolne od potrąceń czy wynagrodzenie za przestój. W efekcie wzrosną koszty zatrudnienia i składek ZUS, w tym m.in. dla przedsiębiorców opłacających je od preferencyjnej podstawy wymiaru. Natomiast stawka godzinowa dla zleceniobiorców od stycznia do czerwca 2023 r. wyniesie 22,80 zł za godzinę pracy (wzrost o 3,10 zł), natomiast od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł (wzrost o 3,80 zł). W 2022 r. stawka godzinowa wynosiła 19,70 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»