Piątek, 25.05.2018

Informator prawno-podatkowy

ZUS ZLA tylko do końca czerwca

Aktualizacja: 2018-01-11 05:52

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS. Wzór zaświadczenia  lekarskiego wystawionego w formie dokumentu elektronicznego jest ustalony przez ZUS.

Dokumenty w formie elektronicznej stanowią dowód do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Jeśli pracodawca założył profil na PUE, otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Na PUE jest wydzielone specjalne miejsce, w którym są widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Istotne jest również to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnienia.

Gdy pracownik jest zatrudniony w kilku zakładach pracy, dla każdego płatnika składek wystawiane jest odrębne zaświadczenie lekarskie. Każdy płatnik posiadający profil na PUE ZUS otrzyma zwolnienie elektronicznie. Natomiast płatnik składek, który nie założył profilu na PUE, otrzyma od swojego pracownika wydruk zwolnienia lekarskiego, z pieczątką i podpisem lekarza.

Do końca czerwca 2018 r. lekarz będzie mógł wystawiać papierowe zwolnienia według dotychczas obowiązujących zasad. Jeśli wystawi papierowe zwolnienie, musi poinformować pacjenta o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) czy ZUS (m.in. w przypadku przedsiębiorców) w termie 7 dni od jego otrzymania. Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżowykorzystany o 25% (za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia).

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, pacjent nie musi dostarczać zwolnienia pracodawcy (w przypadku pracowników) albo ZUS (m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą). Nie musi już podczas choroby czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodzinę czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS.

Pacjent, któremu lekarz wystawi e-ZLA, nie jest związany terminem 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. Konieczne jest natomiast przesłanie (złożenie) wniosku m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu zatrudnienia (ubezpieczenia) czy pracowników, którym ZUS, a nie pracodawca, wypłaca świadczenia chorobowe (pracodawca składa taki wniosek w imieniu pracownika np. poprzez ZUS Z-3).

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Tematy tygodnia

Jakie są skutki zastosowania nieprawidłowej stawki podatku u sprzedawcy i nabywcy

2018-05-21

Opodatkowanie danej czynności właściwą stawką VAT lub objęcie jej zwolnieniem od podatku jest bardzo istotne. Wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie powodują zaniżenie lub zawyżenie kwoty podatku należnego, co niesie za sobą określone konsekwencje podatkowe dla obu stron transakcji.

...»

Wszystkie tematy ...»