Piątek, 22.06.2018

Informator prawno-podatkowy

Doradcy podatkowi zarobią więcej

Aktualizacja: 2018-02-13 05:39

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dwa projekty rozporządzeń, z których wynika, że nawet o 100 proc. może wzrosnąć wynagrodzenie doradców podatkowych za reprezentację przed sądami administracyjnymi. Rozporządzenia zakładają ujednolicenie stawek dla wszystkich pełnomocników broniących podatnika przed sądami administracyjnymi: doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

Stawki doradców podatkowych nie były podnoszone od 2011 r., czyli od daty obowiązywania obecnego  rozporządzenia (Dz.U. z 2011 r. poz. 153) i są niższe niż te, które zasądzają sądy na rzecz radców prawnych czy adwokatów, czy to w zwykłym postępowaniu, czy przy reprezentowaniu podatnika z urzędu. Korzystne dla doradców podatkowych zmiany stawek zakładają projekty rozporządzeń ministra sprawiedliwości w sprawie: wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu. Projekty są w trakcie konsultacji.

Stawki doradców podatkowych wzrosną o 50 proc. za reprezentowanie podatnika przed wojewódzkim sądem administracyjnym, gdy spór toczy się o pieniądze (stawki są różne w zależności od wartości przedmiotu sprawy). W pozostałych sytuacjach, a także za reprezentowanie podatnika przed NSA wynagrodzenie doradcy wzrośnie nawet o 100 proc.

Rozporządzenia przewidują też nowe stawki w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu będzie wyjątkowo wysoka (odpowiednio powyżej 2 mln zł i 5 mln zł), a spór wyjątkowo skomplikowany.

Podstawowe stawki doradcy podatkowego za reprezentację przed WSA wyniosą, w zależności od wartości sporu:

● do 500 zł – 90 zł przy zwykłym postępowaniu i 60 zł przy sprawie z urzędu;
● do 1500 zł – 270 zł przy zwykłym postępowaniu i 180 zł przy sprawie z urzędu;
● do 5 tys. zł – 900 zł przy zwykłym postępowaniu i 600 zł przy sprawie z urzędu;
● do 10 tys. zł – 1800 zł przy zwykłym postępowaniu i 1200 zł przy sprawie z urzędu;
● do 50 tys. zł – 3600 zł przy zwykłym postępowaniu i 2400 zł przy sprawie z urzędu;
● do 200 tys. zł – 5400 zł przy zwykłym postępowa- niu i 3600 zł przy sprawie z urzędu;
● do 2 mln zł – 10 800 zł przy zwykłym postępowaniu i 7200 zł przy sprawie z urzędu;
● do 5 mln zł – 15 tys. zł przy zwykłym postępowaniu i 10 tys. zł przy sprawie z urzędu;
● powyżej 5 mln zł – 25 tys. zł przy zwykłym postępowaniu i 16 600 zł przy sprawie z urzędu;
● w pozostałych sprawach 480 zł przy zwykłym postępowaniu i 240 zł przy sprawie z urzędu.

Kwoty te nie będą mogły być niższe niż 240 zł w zwykłym postępowaniu i 120 zł przy obronie z urzędu.

Zachowana zostanie zasada, zgodnie z którą doradca podatkowy będzie mógł w zwykłym postępowaniu otrzymać maksymalnie sześciokrotność stawek podstawowych, ale nie więcej niż wynosi wartość przedmiotu sporu.

Oprac. Wiesława Moczydłowska,

Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Tematy tygodnia

Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych

2018-06-18

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osoby do prac sezonowych, powinien rozważyć zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka bowiem forma zatrudnienia będzie z reguły bardziej korzystna dla przedsiębiorców, jeżeli oczywiście charakter i rodzaj wykonywanych zadań nie spełniają definicji stosunku pracy - wówczas konieczne jest zawarcie umowy o pracę.

...»

Wszystkie tematy ...»