Niedziela, 22.07.2018

Informator prawno-podatkowy

„Ulga na start” dla początkujących przedsiębiorców

Aktualizacja: 2018-03-13 05:58

Dla początkujących przedsiębiorców (lub tych wracających do prowadzenia własnego biznesu po 5 latach przerwy) przewidziano fakultatywne (dobrowolne) zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Jest ono określane mianem „ulgi na start”.

Z preferencji tej skorzysta przedsiębiorca, będący osobą fizyczną który:

  • rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
  • ponownie podejmuje działalność gospodarczą po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje podjętej aktywności biznesowej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym świadczył w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności.

Po upływie półrocznego okresu nieopłacania składek społecznych, przedsiębiorca przez kolejne 24 miesiące ma możliwość odprowadzania tych  składek od preferencyjnej podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to kwota 630 zł).

Osoba korzystająca z „ulgi na start” może z niej zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Ewentualna rezygnacja nie pozbawi go prawa do opłacania przez okres 2 lat składek społecznych na preferencyjnych zasadach.

”Ulga na start” nie zwalnia natomiast  przedsiębiorcy z konieczności uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Oprac. Mariusz Pigulski

Tematy tygodnia

Jakie kary grożą za naruszenie obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

2018-07-16

13 lipca 2018 r. wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza odmienne niż dotychczas zasady nakładania kar za naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. W artykule przedstawiamy, jakie wprowadzono rodzaje kar, ile wynosi maksymalny limit kar pieniężnych i sankcji karnych oraz jakie naruszenia przepisów są zagrożone karami.

...»

Wszystkie tematy ...»