Wtorek, 20.03.2018

Informator prawno-podatkowy

„Ulga na start” dla początkujących przedsiębiorców

Aktualizacja: 2018-03-13 05:58

Dla początkujących przedsiębiorców (lub tych wracających do prowadzenia własnego biznesu po 5 latach przerwy) przewidziano fakultatywne (dobrowolne) zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne maksymalnie przez pierwsze 6 miesięcy. Jest ono określane mianem „ulgi na start”.

Z preferencji tej skorzysta przedsiębiorca, będący osobą fizyczną który:

  • rozpoczyna działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
  • ponownie podejmuje działalność gospodarczą po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje podjętej aktywności biznesowej dla pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym świadczył w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności.

Po upływie półrocznego okresu nieopłacania składek społecznych, przedsiębiorca przez kolejne 24 miesiące ma możliwość odprowadzania tych  składek od preferencyjnej podstawy wymiaru wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to kwota 630 zł).

Osoba korzystająca z „ulgi na start” może z niej zrezygnować poprzez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Ewentualna rezygnacja nie pozbawi go prawa do opłacania przez okres 2 lat składek społecznych na preferencyjnych zasadach.

”Ulga na start” nie zwalnia natomiast  przedsiębiorcy z konieczności uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Oprac. Mariusz Pigulski

Tematy tygodnia

Jak od 1 stycznia 2019 r. zmienią się przepisy dotyczące prowadzenia i przechowania dokumentacji pracowniczej

2018-03-19

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przechowywanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Ponadto skróceniu do 10 lat ulegnie okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Nowelizacja wprowadza także raport informacyjny, za pomocą którego płatnik składek będzie mógł przekazać do ZUS dane ubezpieczonego.

...»

Wszystkie tematy ...»