Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Od przyszłego roku podatnicy rozliczą wyższą stratę podatkową

Aktualizacja: 2018-11-07 05:32

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy będą mogli jednorazowo rozliczyć stratę podatkową do wysokości 5 mln zł. Obecnie nie mają takie możliwości.

Możliwość jednorazowego rozliczania straty podatkowej do wysokości 5 mln zł przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (nr 2862), który obecnie jest przedmiotem prac parlamentarnych.

W przypadku gdy poniesiona przez podatnika strata będzie wyższa niż 5 mln zł, nieodliczona kwota będzie podlegała rozliczeniu na zasadach ogólnych tj. w pozostałych latach z pięcioletniego okresu jaki przedsiębiorcy przysługuje na rozliczenie straty z jednoczesnym zastrzeżeniem, że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości poniesionej straty.

Możliwość jednorazowego rozliczania straty podatkowej do wysokości 5 mln zł będzie dotyczyła strat powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2018 r. Z tego powodu podatnicy  po raz pierwszy skorzystają z nowego rozwiązania w zeznaniu za 2019 r. W zeznaniu za 2018 r. składanym do 30 kwietnia 2019 r. rozliczą stratę na dotychczasowych zasadach.

Skorzystanie z nowej formy rozliczenia będzie zależało wyłącznie od wyboru przedsiębiorcy. Będzie mógł skorzystać z nowej formy rozliczenia straty, albo rozliczyć stratę na dotychczasowych zasadach tj. odliczać stratę przez pięć kolejnych lat podatkowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 50% kwoty poniesionej straty.

Źródło: art. 9 ust. 3 updof w brzmieniu nadanym przez projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk sejmowy nr 2862)

Oprac. Katarzyna Wojciechowska

Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»