Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Od 2019 r. limity kosztowe dla opłat leasingowych

Aktualizacja: 2018-11-08 05:45

Od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone limity zaliczania do kosztów podatkowych opłat leasingowych od samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150 000 zł. Limitowane będą także wydatki związane z korzystaniem z samochodów osobowych.

Od 1 stycznia 2019 r. będą też limitowane koszty związane z korzystaniem z samochodów osobowych w celach mieszanych (tzn. używanych w działalności i poza nią). Podatnicy zaliczą do kosztów podatkowych tylko 75% poniesionych z tego tytułu wydatków. Będzie to dotyczyło wszystkich osobowych samochodów „firmowych”, również samochodów leasingowanych.

Ustawę uchwalił Sejm. Obecnie oczekuje ona na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw.

PODSTAWA PRAWNA:

ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – oczekuje na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Ustaw

Oprac. Ewa Sławińska

Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»