Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Dla kogo korzystne e-ZLA

Aktualizacja: 2018-12-05 06:12

Od 1 grudnia 2018 r., jeśli w wyniku badania lekarz stwierdzi, że ubezpieczony jest niezdolny do wykonywania pracy lub stwierdzi konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny ubezpieczonego, powinien wystawić elektroniczne zaświadczenie lekarskie. Z wprowadzenia elektronicznej formy zaświadczeń lekarskich skorzystają zarówno ubezpieczeni, jak i płatnicy składek.

Korzyści dla ubezpieczonych-pacjentów to przede wszystkim brak konieczności dostarczenia zwolnienia lekarskiego do płatnika składek lub ZUS. Tak stanie się jednak tylko wtedy, gdy płatnik składek posiada profil informacyjny. Jeżeli pacjent otrzyma wydruk e-ZLA, może go dostarczyć po zakończonej chorobie. Od 1 grudnia 2018 r. nie ma konieczności przestrzegania przez ubezpieczonych terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego płatnikowi, a zatem nie ma już ryzyka obniżenia zasiłku o 25% z tego powodu.

Natomiast korzyści dla płatników składek będą następujące:

  • szybka informacja o wystawionym pracownikowi zwolnieniu lekarskim i wgląd do tego zwolnienia,
  • możliwość kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich pracownika nawet przy krótkotrwałych zwolnieniach,
  • możliwość wystąpienia z wnioskiem do lekarza orzecznika ZUS o kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy pracownika,
  • brak konieczności kontrolowania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w ciągu 7 dni od jego otrzymania,
  • stały dostęp do zwolnień zatrudnianych osób.

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»