Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła

Aktualizacja: 2018-12-06 05:39

Od 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zmieni zasadę pobierania podatku u źródła. Tak jak do końca 2018 r. płatnicy będą mogli korzystać z podatkowych preferencji (obniżenia stawki podatku u źródła lub zwolnienia z niego), jeżeli przewiduje je umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania mająca zastosowanie do danego podatnika. Warunkiem jest posiadanie odpowiednich dokumentów (oświadczeń i certyfikatów rezydencji). Jeżeli płatnik nie będzie mógł przedstawić odpowiednich dokumentów, będzie musiał pobrać i wpłacić podatek według stawek przewidzianych w updop.

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono dodatkowe ograniczenia dotyczące polskich płatników tego podatku wypłacających w jednym roku podatkowym powyżej 2 000 000 zł jednemu zagranicznemu kontrahentowi (podatnikowi podatku u źródła). W przypadku wypłat w tej wysokości polski płatnik zapłaci podatek według podstawowej stawki (określonej w updop), a dopiero potem będzie mógł wystąpić o zwrot różnicy między stawką podstawową a preferencyjną (wynikającą np. z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Polski płatnik przy wypłatach powyżej 2 000 000 zł będzie mógł płacić podatek na obecnych zasadach (według stawki preferencyjnej i bez występowania z wnioskiem o zwrot podatku) tylko pod pewnymi warunkami. Polski płatnik powinien:

  • oświadczyć, że spełnia wszystkie warunki zastosowania preferencji,
  • w przypadku niektórych płatności przedstawić opinię o stosowaniu zwolnienia wydaną przez organ podatkowy na jego wniosek (płatny 2000 zł). Opinia taka ma być ważna tylko przez trzy lata.

Dla wypłacających odsetki, należności licencyjne lub wynagrodzenia z tytułu usług niematerialnych do zagranicznego kontrahenta będzie to oznaczać konieczność monitorowania łącznej kwoty płatności, by sprawdzić, czy nie przekracza ona kwoty 2 000 000 zł. Podatnicy, którzy dokonują większej liczby takich transakcji, powinni rozważyć wystąpienie o opinię o stosowaniu zwolnienia. Warto także sprawdzić, czy wszystkie posiadane certyfikaty rezydencji zachowały aktualność.

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»