Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy e-ZLA za okres wsteczny będzie podstawą do wypłaty zasiłku

Aktualizacja: 2018-12-06 05:52

Jeśli lekarz wystawi ubezpieczonemu zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny, czyli za okres wcześniejszy niż określony przez obowiązujące przepisy dotyczące wystawiania zaświadczeń lekarskich, ZUS przeprowadzi postępowanie i ustali, czy wystawienie tego zaświadczenia było uzasadnione medycznie.

Płatnik składek, który ma profil na PUE ZUS, zobaczy takie zaświadczenie na liście zaświadczeń lekarskich e-ZLA swoich pracowników ze statusem "wsteczne - do wyjaśnienia". Takie zwolnienie nie stanowi podstawy wypłaty zasiłku. Płatnik składek, który nie ma profilu na PUE ZUS, informację o tym, że zaświadczenie lekarskie e-ZLA zostało wystawione za okres wsteczny i będzie stanowić podstawę wypłaty zasiłku dopiero po uznaniu przez ZUS, będzie widział na wydruku e-ZLA. W toku postępowania ZUS może:

  • potwierdzić, że wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA za okres wsteczny było uzasadnione medycznie - zaświadczenie to na profilu na PUE ZUS będzie widoczne ze statusem "wsteczne - uzasadnione medycznie",
  • stwierdzić, że wystawienie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA za okres wsteczny nie było uzasadnione medycznie - będzie ono widoczne na profilu na PUE ZUS ze statusem "wsteczne - nieuzasadnione medycznie".

Prawo do zasiłku można ustalić i wypłacić zasiłek tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego e-ZLA, którego wystawienie ZUS uznał za uzasadnione medycznie.

Jeśli płatnik nie ma profilu na PUE ZUS, a ubezpieczony złoży zaświadczenie lekarskie e-ZLA, które zostało wystawione za okres wsteczny, należy zwrócić się do właściwego dla płatnika oddziału ZUS o informację, czy wystawienie tego zaświadczenia było uzasadnione medycznie.

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»