Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

Przejście na pełną księgowość od 1 stycznia 2020 r. z wyższym limitem

Aktualizacja: 2019-10-08 05:49

Firmy, które przekroczą w 2019 r. limit  przychodów kwocie 8 746 800 zł muszą przejść na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2020 r. W tym roku limit ten jest wyższy o prawie 188 tyś zł w porównaniu do roku poprzedniego. Może to oznaczać zmniejszenie liczby jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w przyszłym roku

Wzrósł limit przychodów, którego przekroczenie zobowiązuje do przechodzenia z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość. Kwota limitu przychodów na 2019 r. wynosi 8 746 800 zł. Po jej przekroczeniu w 2019 r. jednostki prowadzące podatkowe księgi przychodów i rozchodów  powinny przejść na pełne księgi rachunkowe z dniem 1 stycznia 2020 r.

Obowiązek przejścia na pełne księgi rachunkowe od 1 stycznia 2020 r. obejmuje następujące jednostki:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie oraz
  • przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 ze zm.),

- jeśli ich przychody w roku 2019 wyniosły 8 746 800 zł.

Przypomnijmy, że limit przychodów wynosi 2 mln euro i jest przeliczany według kursu średniego NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października. W 2019 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP na 1 października 2019 r. wynosił 4,3734 zł/euro (tabela nr 190/A/NBP/2019). Zatem limit przychodów za 2019 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2020 r., wynosi: 2 000 000 euro × 4,3734 zł/euro = 8 746 800 zł. (i jest nieco wyższy - o niecałe 188 tyś zł - w porównaniu z zeszłym rokiem). Może to oznaczać zmniejszenie liczby jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych w przyszłym roku.

Podstawa prawna:

  • art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz. U. z 2019 r. poz. 351; ost. zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1680,

  • art. 24a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1387; ost. zm. Dz.U z 2019 r. poz. 1835).

Paweł Muż

Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»