Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Zmiana wersji API Wykazu podatników VAT

Aktualizacja: 2020-01-14 05:17

Ministerstwo Finansów informuje o z zmianie wersji API.

W dniu 10 stycznia 2020 r. opublikowana została nowa testowa wersja API wraz z dokumentacją. Zmiany dotyczą następujących danych:

  • We wszystkich rodzajach API dodano informację o dacie i godzinie zapytania z serwera.
  • W metodzie API Check pozwalające na weryfikację rachunków wirtualnych.
  • W metodzie API Check pozwalające na weryfikację podatników zwolnionych.

Nowe API zostanie wdrożone na produkcji w dniu 28 stycznia 2020 r.

Źródło: www.podatki.gov.pl

Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»