Niedziela, 27.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Kasy fiskalne bez technicznej możliwości podania NIP nabywcy na paragonie

Aktualizacja: 2020-01-14 06:10

Podatnicy dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych (tzw. konsumentów) co do zasady ewidencjonują tę sprzedaż dla celów podatkowych za pomocą kas fiskalnych. Nierzadko jednak zdarzają się sytuacje, w których zakupu w takich jednostkach dokonują przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Dla nich właściwym dokumentem zakupu jest faktura. W takim przypadku w praktyce ostatnich 26 lat niezmiennie panowała zasada, zgodnie z którą można było łatwo wymienić paragon na fakturę. Co najważniejsze, nie powodowało to dla sprzedawców zdublowania sprzedaży. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy posługujący się NIP, dokonując zakupów w placówkach detalicznych, są zmuszeni przekazywać informację o żądaniu wystawienia im faktury, zanim zostanie wydrukowany paragon fiskalny, a w przypadku niektórych kas - zanim zacznie się ewidencjonowanie transakcji.

W sytuacji gdy podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania NIP na paragonie, w zasadzie nie będzie mógł wystawić faktur na żądanie nabywcy, o ile sprzedaż zostanie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. W tej sytuacji, by temu zapobiec, nabywca powinien w momencie dokonywania zakupu zadeklarować, że nabywa jako podatnik, a nie jako konsument. Wówczas sprzedawca nie będzie mógł odmówić wystawienia faktury, ale wówczas nie powinien ewidencjonować takiej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Wprowadzone zmiany przepisów teoretycznie nie skutkują koniecznością wymiany kas rejestrujących przez podatników, ale w praktyce wymiana ta może okazać się konieczna.

Uwaga!

Żadna z kas fiskalnych tzw. dwurolkowych (z papierową kopią paragonu) nie ma technicznej możliwości wydrukowania paragonu z NIP nabywcy. Szacuje się także, że tylko około 30-35% kas z elektroniczną kopią paragonu ma techniczne możliwości wydrukowania paragonu z NIP nabywcy.

Co zatem mają zrobić podatnicy prowadzący detaliczne sklepy i punkty usługowe? Zdaniem Ministerstwa Finansów powinny tak zorganizować dokumentowanie sprzedaży, by z góry weryfikować kontrahentów i nie dopuszczać do wystawiania paragonów klientom instytucjonalnym. Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, zwłaszcza w sklepach wielkopowierzchniowych.

Sprzedawcy mogą i powinni spodziewać się kłopotów zwłaszcza na początku roku od zdesperowanych i zaskoczonych nabywców, którzy zawsze do tej pory wymieniali paragon na fakturę w punkcie obsługi klienta albo w fakturomacie.

Uwaga!

By uniknąć sporów z nabywcami, sprzedawcy powinni informować klientów przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, że wymiana paragonu na fakturę będzie niemożliwa. Powinni też informować ich, w jaki sposób mają dokonać zakupu, by otrzymać fakturę.

Sytuacja wydaje się łatwiejsza w sklepach internetowych, gdzie wystarczy wprowadzić odpowiednie zapisy w regulaminie sprzedaży i żądać wypełnienia oświadczenia przed wysłaniem zamówienia, czy zakup dokonywany jest instytucjonalnie czy konsumencko.

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»