Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Mikrorachunek: co zrobić w przypadku przelewu na nieprawidłowy rachunek

Aktualizacja: 2020-02-14 05:00

Mikrorachunek to indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego od 1 stycznia 2020 r. można zapłacić PIT, CIT, VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie). Okazuje się, że zasady dokonywania wpłat na mikrorachunek nie są do końca jasne. W związku z licznymi pytaniami Ministerstwo Finansów przygotowało pakiet odpowiedzi, jak w praktyce dokonywać wpłat na mikrorachunek podatkowy.

Pytania dotyczyły m.in. kwestii, co zrobić w przypadku, gdy w przelewie zostanie wpisany nieprawidłowy numer mikrorachunku podatkowego (z niewłaściwym identyfikatorem podatkowym), przelew zostanie zrealizowany, a dokonujący przelewu nie zorientuje się, że popełnił błąd?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w takiej sytuacji, jeśli nie będzie innego podatnika o wskazanym identyfikatorze podatkowym, urząd skarbowy wezwie dokonującego przelewu do wyjaśnienia wpłaty.

Może się również zdarzyć, że wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie innego podatnika (podany w mikrorachunku identyfikator będzie należał do innego podatnika). Dokonujący przelewu natomiast dostanie upomnienie, że zalega z podatkiem. W takim przypadku należy przyjść do urzędu skarbowego z potwierdzeniem zapłaty i w ten sposób sprawa zostanie wyjaśniona. Pracownik urzędu skarbowego będzie mieć podgląd do danych zawartych w poleceniu przelewu.

Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»