Poniedziałek, 25.05.2020

Informator prawno-podatkowy

Wakacje kredytowe pogłębią kryzys gospodarczy?

Aktualizacja: 2020-05-22 05:29

Rząd, w ramach tarczy 4.0, przyjął przepisy, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu, maksymalnie do 3 miesięcy. Konfederacja Lewiatan uważa, że tzw. wakacje kredytowe tylko pogłębią kryzys gospodarczy i negatywnie wpłyną na rynek finansowy.

Konfederacja Lewiatan proponuje zrezygnowanie z przepisów umożliwiających zawieszenie spłaty kredytu. W tym zakresie kredytobiorcy dokonali już samoregulacji - obowiązuje ona od 16 marca br., jest efektywna (o czym świadczą setki tysięcy przyjętych wniosków), gwarantująca ochronę przed pandemią (rozwiązania niewymagające kontaktu osobistego) i otwarta (o czym świadczy porównanie jej warunków z tymi przyjętymi na innych rynkach np.: Hiszpania, czy Włochy).

- Proponowana regulacja spowoduje m.in. opóźnienie przepływów pieniężnych, czy zagrożenie dla bezpieczeństwa depozytów klientów. Negatywne skutki będą wynikały z ograniczenia dochodów oraz dodatkowego obciążenia kredytodawców kosztami operacyjnymi. Trudno w obecnej chwili prognozować jej dokładne skutki ekonomiczne, ale może przyczynić się do pogłębienia kryzysu gospodarczego oraz w skrajnym wariancie, do kryzysu finansowego. Przepisy w projekcie ustawy dotyczące tzw. wakacji kredytowych należy traktować w obecnej sytuacji jako czynnik ryzyka dla rozwoju gospodarczego. Dlatego powinny być z niej usunięte - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan.

- W przypadku nieuwzględnienia tej rekomendacji, proponujemy szereg zmian tak, aby przynajmniej ograniczyć ryzyko, które niesie ze sobą nowa regulacja. Zmiany mają ją też uczynić czytelniejszą. Ostatnia znana wersja projektu zawierała szereg niejasności i nieprecyzyjnych zwrotów - dodaje.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Tematy tygodnia

Sprawozdanie z działalności w czasie COVID-19

2020-05-25

Jednostki gospodarcze dołączają do rocznego sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości lub odrębnych przepisów. W myśl przepisów ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności dotyczy spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych, a także alternatywnych spółek inwestycyjnych.

...»

Wszystkie tematy ...»