Wtorek, 24.11.2020

Informator prawno-podatkowy

Zbliża się termin złożenia sprawozdań finansowych

Aktualizacja: 2020-09-22 06:05

Spółki, w których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym do końca września 2020 r. powinny podjąć uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku lub pokrycia straty.

W ciągu 15 dni od podjęcia uchwał dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku lub pokrycia straty (najpóźniej do 15 października 2020 r.) sprawozdanie finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinno zostać złożone do KRS (art. 69 ust. 1 uor).  Jeżeli jednak sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w wymaganym terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu (por. art. 69 ust. 2 uor)

Osoby prawne niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS swoje sprawozdania na podstawie przepisów podatkowych przekazują drogą elektroniczną do Szefa KAS w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania, tj. do 10 października 2020 r.

Oprac. Wioletta Chaczykowska

Tematy tygodnia

Jak krok po kroku przeprowadzić rozwiązanie spółek wpisanych do KRS

2020-11-23

Jak przeprowadzić i zgłosić zakończenie działalności spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)? Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku do KRS? Jakie są opłaty i jakie obowiązki ma spółka wobec ZUS czy urzędu skarbowego?

...»

Wszystkie tematy ...»