Wtorek, 27.10.2020

Informator prawno-podatkowy

Zbliża się termin złożenia sprawozdań finansowych

Aktualizacja: 2020-09-22 06:05

Spółki, w których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym do końca września 2020 r. powinny podjąć uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku lub pokrycia straty.

W ciągu 15 dni od podjęcia uchwał dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku lub pokrycia straty (najpóźniej do 15 października 2020 r.) sprawozdanie finansowe wraz z innymi wymaganymi dokumentami powinno zostać złożone do KRS (art. 69 ust. 1 uor).  Jeżeli jednak sprawozdanie finansowe nie zostanie zatwierdzone w wymaganym terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu (por. art. 69 ust. 2 uor)

Osoby prawne niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS swoje sprawozdania na podstawie przepisów podatkowych przekazują drogą elektroniczną do Szefa KAS w ciągu 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania, tj. do 10 października 2020 r.

Oprac. Wioletta Chaczykowska

Tematy tygodnia

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

2020-10-26

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

...»

Wszystkie tematy ...»