Wtorek, 27.10.2020

Informator prawno-podatkowy

Spółka komandytowa nie powinna być podatnikiem CIT?

Aktualizacja: 2020-09-23 05:15

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw dając kilka dni na konsultacje. BCC proponuje odstąpienie od zamiaru zmiany statusu spółki komandytowej na podatnika CIT. Nowelizacja w zakresie spółki komandytowej nie powinna zostać wprowadzona.

Spółka komandytowa to forma prawna prowadzenia działalności wykorzystywana przede wszystkim przez polskich przedsiębiorców, których biznes dotychczas prowadzony w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, rozwinął się w takim stopniu, że konieczne jest jasne oddzielenie majątku prywatnego przedsiębiorcy od majątku firmowego, sformalizowanie procesu decyzyjnego i kwestii dystrybucji środków.

Utrudnianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w obecnej, trudnej sytuacji ekonomicznej związanej z epidemią i uzasadnianie tego opisami stanów faktycznych z odległej przeszłości jest w ocenie BCC ogromnym ciosem w polską przedsiębiorczość.  

BCC stanowczo sprzeciwia się zastosowanej przez Ministerstwo Finansów odpowiedzialności zbiorowej związanej z pojedynczymi (jak również wątpliwymi) przypadkami udziału spółek komandytowych w strukturach optymalizacyjnych. Nawet jeśli MF znane są takie przypadki, to już dzisiaj administracja skarbowa dysponuje wieloma skutecznymi środkami zaradczymi (np. ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Proponowane zmiany stanowią, w ocenie BCC,  przerzucenie na podatników obowiązków administracji polegających na zwalczaniu rzeczywistych nadużyć.

Ostrożnościowo, w razie gdyby powyższy postulat nie został uwzględniony, BCC podkreśla, że konieczne jest zapewnienie czasu na szerokie i gruntowne konsultacje społeczne. Pozostawienie dwóch dni roboczych na wypowiedzenie się o zmianach o charakterze zasadniczym nie tyle nie buduje zaufania obywateli (w szczególności przedsiębiorców) do Państwa i stanowionego przez nie prawa, ale wręcz to zaufanie rujnuje. Ponadto, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego vacatio legis. W ocenie BCC, wprowadzenie opodatkowania spółki komandytowej CIT wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r. nie spełni tego wymogu.

Źródło: Business  Centre Club

Tematy tygodnia

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

2020-10-26

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

...»

Wszystkie tematy ...»