Wtorek, 27.10.2020

Informator prawno-podatkowy

PIP wspiera kampanię na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

Aktualizacja: 2020-09-23 05:55

Trwająca od marca 2020 r. #EU4FAIRWORK to pierwsza europejska kampania informacyjna promująca pracę zadeklarowaną. Inicjatywa, finansowana i prowadzona przez Komisję Europejską przy wsparciu Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz Europejskiej Platformy ds. Przeciwdziałania Pracy Nierejestrowanej, ma na celu podniesienie świadomości pracodawców i pracowników korzyściach płynących z pracy rejestrowanej, a także przyczynienie się do zmiany podejścia do pracy nierejestrowanej.

W założeniu kampania ma przede wszystkim rozszerzyć wiedzę pracowników o przysługujących im prawach, o tym, jaki wpływ na ich życie ma  praca nierejestrowa, o możliwości zgłaszania przypadków niezgodnych z prawem i podejmowania działań w celu uregulowania sytuacji pracowniczej. Przesłanie kampanii jest skierowane również do pracodawców, przypominając o ich obowiązkach względem pracowników na wszystkich poziomach łańcucha dostaw i uwrażliwiając ich na korzyści płynące z pracy zadeklarowanej. Odbiorcami kampanii są także decydenci, którzy poprzez inicjatywy polityczne i ustawodawcze mogą przyczyniać się do opracowania i wdrożenia skuteczniejszych strategii w obszarze zwalczania pracy niezadeklarowanej. #EU4FAIRWORK ma również pokreślić znaczenie działalności Europejskiej Platformy ds. Przeciwdziałania Pracy Nierejestrowanej (UDW) i zachęcić jej członków do wspólnych działań.

Rozpoczęta w marcu 2020 r. kampania łączy dwa kluczowe elementy. Po pierwsze: promowanie legalnego zatrudnienia w mediach społecznościowych, z wykorzystaniem przygotowanych przez Platformę UDW narzędzi dedykowanych do tego kanału komunikacji. Po drugie: zintensyfikowanie aktywności państw członkowskich w okresie tzw. Tygodnia Działań, kiedy to każda z zaangażowanych stron będzie mogła skierować wybrane przez siebie działania do odpowiedniej grupy docelowej, w zależności od krajowych potrzeb i możliwości.

Szczególną rolę w kampanii przypisano partnerom społecznym, którzy, dzięki opartym na zaufaniu relacjom z pracownikami i pracodawcami, mogą wnieść innowacyjne działania skoncentrowane na określonych formach pracy nierejestrowanej oraz wzmocnić kluczowe komunikaty za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji z grupami docelowymi kampanii. 

Europejska kampania w mediach społecznościowych została dostosowana do sytuacji związanej z COVID-19 (wydarzenia on-line, kampanie w mediach społecznościowych, promowanie quizów, infografik i innych materiałów kampanii), a Tydzień Działań, zaplanowany wstępnie na marzec, został przesunięty na 21-25 września 2020 r. W tym okresie państwa członkowskie będą organizować m.in. wspólne kontrole, wydarzenia informacyjne z udziałem pracowników i pracodawców (również w formie wideokonferencji), w sposób dostosowany do sytuacji pandemicznej w poszczególnych krajach.

Kryzys związany z COVID-19 dotknął milionów pracowników, a pracownicy niezarejestrowani są szczególnie narażeni na negatywne konsekwencje aktualnej sytuacji, z uwagi na brak dostępu do pakietów zabezpieczenia socjalnego. Zaangażowanie w kampanię jak największej liczby partnerów może przyczynić się do zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa odnośnie godziwej pracy.

PIP zachęca do odwiedzenia strony kampanii w mediach społecznościowych, stanowiącej kluczowe miejsce do promowania aktywności państw członkowskich w trakcie wrześniowego Tygodnia Działań.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Tematy tygodnia

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

2020-10-26

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

...»

Wszystkie tematy ...»