Niedziela, 17.01.2021

Informator prawno-podatkowy

W styczniu 2021 r. niektórzy podatnicy dostaną powiadomienia o zmianie urzędu skarbowego

Aktualizacja: 2021-01-12 06:04

Od 1 stycznia 2021 r. nowe grupy podatników przeszły do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (WUS). Zmiana właściwości urzędu nastąpiła z mocy prawa. MF zapewnia, że o zmianie podatnicy zostaną powiadomieni w styczniu. Przykładowo, dotychczas pod WUS podlegały podmioty o przychodach wynoszących co najmniej 5 mln euro. Od 1 stycznia 2021 r. limit ten został zmniejszony do 3 mln euro.

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, czyli urzędy inne niż właściwe miejscowo, podlega 16 kategorii podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Do tej kategorii podmiotów zostały zaliczone nowe grupy podatników i płatników, m.in. podmioty, których przychody netto w 2019 r. wyniosły co najmniej 3 mln euro (czyli w przeliczeniu 12 775 500 zł). Dla nowych podmiotów zmiana urzędu nastąpiła automatycznie, z mocy prawa.

Z odpowiedzi MF prezentowanych na stronie Ministerstwa Finansów wynika, że podatnicy, którzy przeszli do WUS z mocy prawa:

  • zostaną o tym powiadomieni w styczniu;
  • powinni złożyć deklaracje JPK_V7M za grudzień 2020 lub JPK_V7K za IV kwartał 2020 roku do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie
  • powinni złożyć deklaracje PIT/CIT za 2020 rok do urzędu skarbowego właściwego na 1 stycznia 2021 roku, a więc do urzędu skarbowego właściwego po zmianie
  • dokonują wpłat podatku tak jak dotychczas na mikrorachunek przedsiębiorcy, który nie ulega zmianie.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo - Dz.U. z 2020 r. poz. 2456

  • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych - Dz. U. z 2020 r. poz. 2410

Źródło: www.mf.gov.pl

Oprac. Ewa Sławińska

Tematy tygodnia

Kontrola pracowników pracujących zdalnie – jakie możliwości ma pracodawca

2021-01-11

Uprawnienia kontrolne pracodawcy w zakresie pracy zdalnej nie zostały uregulowane przepisami ustawy o COVID-19. Z tego względu określanie porządku i organizacji pracy, kierownictwa i nadzoru odnośnie do wykonywania pracy oraz rozliczania jej efektów może się odbywać na zasadach ogólnych oraz na podstawie regulacji wewnątrzzakładowych. Także obowiązek zadbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za respektowanie tych warunków przez osoby zatrudnione zdalnie wymaga zastosowania istniejących już mechanizmów kontroli pracownika, a także uregulowania ich przez pracodawcę we własnym zakresie.

...»

Wszystkie tematy ...»