Wtorek, 28.09.2021

Informator prawno-podatkowy

Kiedy warto prowadzić działalność w formie prostej spółki akcyjnej

Aktualizacja: 2021-07-23 05:45

Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy mogą zacząć korzystać z nowej formy prowadzenia działalności, jaką jest prosta spółka akcyjna (PSA).

Jakie są zalety prowadzenia działalności w formie PSA

PSA to mniej sformalizowana i tańsza formy prawna spółki kapitałowej, sprzyjająca rozwojowi działalności. Jej atuty przedstawiamy poniżej.

Zalety prowadzenia działalności w formie PSA

  • możliwość wnoszenia własnej pracy, usług czy know-how jako wkładu do spółki,

  • minimalny wymóg kapitału akcyjnego w wysokości 1 zł (dla porównania kapitał zakładowy w spółce akcyjnej wynosi 100 000 zł),

  • szybka rejestracja elektroniczna,

  • brak konieczności wniesienia wkładu przed rejestracją spółki,

  • akcjonariusze PSA po swojej stronie mają jedynie ryzyko gospodarcze, które ograniczone jest do ryzyka utraty wniesionych wkładów (]nie odpowiadają za zobowiązania spółki),

  • uproszczona likwidacja - skrócony czas potrzebny na przeprowadzenie procedury,

  • możliwość rozwiązania spółki bez likwidacji (przez przejęcie jej majątku i zobowiązań przez akcjonariusza),

  • możliwość aktywnego wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej przy prowadzeniu przedsiębiorstwa spółki oraz podejmowaniu decyzji o jej sprawach przez organy spółki i akcjonariuszy.

Co ważne, w przeciwieństwie do kapitału zakładowego w spółce z o.o. i spółce akcyjnej kapitał akcyjny w PSA nie jest stały. Kapitału nie wskazuje się w umowie PSA. Spółka informację o wysokości kapitału akcyjnego musi natomiast podawać w pismach i zamówieniach handlowych składanych w formie papierowej i elektronicznej, a także na swoich stronach internetowych i ujawnić go w KRS. Wartość kapitału akcyjnego określa zarząd, sumując wysokość wkładów pieniężnych i niepieniężnych, które zostały wniesione na pokrycie akcji. Dzięki oderwaniu wartości akcji od wysokości kapitału akcyjnego w nowej spółce płynniejsze jest emitowanie i umarzanie akcji.

Tematy tygodnia

Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku używania kasy fiskalnej – kiedy można stosować

2021-09-27

Kwestia konieczności, ale i braku obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej nierzadko bywa źle oceniana przez podatników. Czasem pojawia się pewna „nadgorliwość”, bo podatnik nie wie, że nie musi w pewnych sytuacjach wydawać paragonu. Z drugiej strony - trzeba uważać na to, że zwolnienia przysługują tylko przy spełnieniu określonych warunków. W publikacji omówimy zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego dla danych czynności.

...»

Wszystkie tematy ...»