Wtorek, 28.09.2021

Informator prawno-podatkowy

Społeczne Agencje Najmu

Aktualizacja: 2021-07-23 05:45

Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

Kto może utworzyć SAN

SAN mogą działać w formie:

  • spółki z o.o. lub akcyjnej, w której gmina (gminy) posiada ponad 50% praw głosu (spółki gminnej),
  • fundacji,
  • stowarzyszenia,
  • spółdzielni socjalnej

Warunkiem koniecznym do uznania za SAN jest zawarcie z gminą umowy o współpracy na okres 5 lat. O podpisanie takiej umowy mogą się ubiegać już istniejące spółki gminne, fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne. Gmina może zdecydować się również na utworzenie spółki powołanej specjalnie w tym celu. Dochody z działalności SAN przeznacza w całości na tę działalność (art. 22a ust. 3 ustawy). Działalność SAN może być współfinansowana przez gminę.

Tematy tygodnia

Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku używania kasy fiskalnej – kiedy można stosować

2021-09-27

Kwestia konieczności, ale i braku obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej nierzadko bywa źle oceniana przez podatników. Czasem pojawia się pewna „nadgorliwość”, bo podatnik nie wie, że nie musi w pewnych sytuacjach wydawać paragonu. Z drugiej strony - trzeba uważać na to, że zwolnienia przysługują tylko przy spełnieniu określonych warunków. W publikacji omówimy zasady korzystania ze zwolnienia przedmiotowego przewidzianego dla danych czynności.

...»

Wszystkie tematy ...»