Piątek, 22.10.2021

Informator prawno-podatkowy

Polski Ład: Emerytura bez podatku

Aktualizacja: 2021-09-28 05:24

Według danych Eurostatu w państwach Unii Europejskiej stale wzrasta odsetek osób starszych. Polska nie jest tutaj wyjątkiem. W latach 2010-2020 nastąpił wzrost odsetka osób powyżej 65 roku życia o 4,6 punktu procentowego w Polsce. Seniorzy stanowili w 2020 r. 18,2 proc. społeczeństwa.

Dzięki zwolnieniu z podatku emerytów i rencistów otrzymujących świadczenie do 2500 zł brutto, aż 65 proc. seniorów w ogóle nie zapłaci podatku, a w ich kieszeniach co roku zostanie nawet o 2250 zł więcej.

Rozwiązanie jest korzystne również dla osób otrzymujących wyższe świadczenia, ponieważ zapłacą podatek jedynie od kwoty przekraczającej 2500 zł brutto.

Bardzo istotna jest także aktywizacja seniorów. Stąd wsparcie finansowe rządu dla programów „Senior+” oraz „Aktywni+”, na które w 2021 roku przeznaczonych zostało 100 mln zł. W sumie w latach 2021-2025 będzie to pół miliarda złotych.

Wprowadzenie w życie nowej ustawy podatkowej, której elementem jest Emerytura bez podatku, zostało zaplanowane na 1 stycznia 2022 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Tematy tygodnia

Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej – jak oskładkować jego przychody

2021-10-18

Od 1 lipca 2021 r. przepisy przewidują możliwość zakładania prostej spółki akcyjnej (PSA). Jest to nowa forma prawna przedsiębiorstwa. Akcjonariusz takiej spółki, którego wkładem do niej jest świadczenie pracy lub usług, jest obejmowany ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne są dla niego obowiązkowe od dnia rozpoczęcia do momentu zakończenia świadczenia pracy lub usług. Ubezpieczenie chorobowe jest z kolei dobrowolne.

...»

Wszystkie tematy ...»