Niedziela, 22.04.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak naliczyć wynagrodzenie za czas nieprzepracowany w wyniku skrócenia pracy w Wielką Sobotę

  2018.04.05

  Prowadzimy sieć sklepów. Dotychczas sklepy były otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00, a w soboty w godzinach 8.00-16.00. Nasi pracownicy pracują w systemie podstawowym. Po zmianie przepisów wynikających z ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni nie mogliśmy zatrudniać pracowników po godzinie 14.00 w sobotę przed Wielkanocą. W jaki sposób powinniśmy ustalić im wynagrodzenie w tym miesiącu? Pracownicy otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne, zmienne premie miesięczne i premie kwartalne.

  ...»

 • Czy wyrównać wynagrodzenie urlopowe, jeżeli pracownicy nie kwestionowali jego wysokości

  2018.04.04

  Podczas audytu wewnętrznego w naszej firmie okazało się, że w poprzednim roku źle naliczaliśmy naszym pracownikom wynagrodzenie za urlop (nie uwzględnialiśmy zmiennej premii regulaminowej). Czy powinniśmy przeliczyć wynagrodzenie urlopowe i wypłacić pracownikom wyrównanie, mimo że nie kwestionowali oni jego wysokości?

  ...»

 • Jak należy rekompensować pracę w poniedziałek Wielkanocny

  2018.03.29

  Niektórzy pracownicy naszej firmy będą pracować w poniedziałek 2 kwietnia 2018 r., tj. w drugi dzień Wielkiej Nocy. Jak zrekompensować im pracę w ten dzień? Czy rekompensata finansowa jest zawsze obowiązkowa?

  ...»

 • Jak należy ustalić wynagrodzenie za pracę pracownika delegowanego

  2018.03.26

  Oddelegowaliśmy pracownika na kilka miesięcy do jednego z państw UE. Na czas oddelegowania, tj. od 16 marca 2018 r., zmieniliśmy mu miejsce pracy i zagwarantowaliśmy wynagrodzenie w wysokości 2500 euro miesięcznie (z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym w kraju oddelegowania). Jak ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część marca w czasie oddelegowania? Jaki wymiar czasu pracy należy uwzględnić przy obliczaniu tego wynagrodzenia - obowiązujący w Polsce czy w państwie oddelegowania?

  ...»

 • Czy pracownica, która przebywała na zwolnieniu lekarskim i zasiłku macierzyńskim ma prawo do trzynastki

  2018.03.21

  Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Pracownica w 2017 r. nie przepracowała ani jednego dnia. Od 1 stycznia 2017 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie do końca 2017 r. korzystała z zasiłku macierzyńskiego. Za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy obok świadczeń wypłacanych z ZUS z tytułu choroby, a następnie macierzyństwa, otrzymywała dodatek stażowy zgodnie z zapisami ustawy o służbie cywilnej. Czy pracownicy będzie przysługiwać za 2017 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne? Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy uwzględnić dodatek stażowy wypłacany obok zasiłku chorobowego?

  ...»

 • Jak od 1 marca 2018 r. rozliczać i wynagradzać pracę w niedziele

  2018.03.19

  Od 1 marca 2018 r. obowiązuje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Nowe przepisy wymuszą na podmiotach, do których mają zastosowanie, zmianę organizacji pracy pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów prawa cywilnego. Mimo że ww. ustawa nie zmienia ogólnych zasad rozliczania pracy w niedziele, jednak w niektórych sytuacjach może skomplikować ten proces. Przyczyną jest m.in. niezgodność przedziału czasowego trwania niedzieli, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, z przedziałem niedzieli określonej w nowej ustawie.

  ...»

 • Czy zwolniony dyscyplinarnie pracownik samorządowy ma prawo do odprawy emerytalnej

  2018.03.16

  Stosunek pracy z pracownikiem samorządowym został rozwiązany z powodu ciężkiego naruszenia przez niego obowiązków pracowniczych. Czy wyklucza to jego prawo do jednorazowej odprawy emerytalnej – pyta Czytelniczka z Gdańska.

  ...»

 • Czy komornik może zająć wypłacany pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

  2018.03.12

  Pracownik dostaje ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Czy komornik może zająć to wynagrodzenie?

  ...»

 • Czy w razie korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego można zmniejszyć mu premię

  2018.03.05

  Nasi pracownicy otrzymują stałą pensję w wysokości 2000 zł brutto. Ponadto, mimo obowiązującego w zakładzie regulaminu wynagradzania, na mocy odrębnego zarządzenia przyznano im stałą miesięczną premię w kwocie 300 zł za tzw. obecność w pracy. Zgodnie z zasadami jej przyznawania, jeżeli pracownik w danym miesiącu będzie chciał skorzystać z urlopu wypoczynkowego, składając w tym celu wniosek w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu lub gdy skorzysta z urlopu na żądanie, premia za ten okres jest zmniejszana proporcjonalnie. Czy takie pomniejszenie stałej premii jest dopuszczalne, skoro zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował?

  ...»

 • Czy pracownicy są odpowiedzialni za szkodę wynikającą z uszkodzenia powierzonego mienia

  2018.03.01

  Zatrudniam w sklepie kilka ekspedientek, z którymi zawarłam umowę o wspólnej odpowiedzialności materialnej. W czasie ostatniej inwentaryzacji stwierdziłyśmy, że część towarów (galanteria skórzana o znacznej wartości) była schowana za innymi i w związku z tym zniszczyła się (pracownice ich nie odkurzały). W związku z tym poniosłam stratę, gdyż musiałam towar przecenić, a i tak wątpię, czy uda mi się go sprzedać. Chcę obciążyć stratą ekspedientki, ale one twierdzą, że ponieważ towar nie zginął, nie mogę pociągnąć ich do odpowiedzialności materialnej. Czy to prawda?

  ...»

Tematy tygodnia

Jak dokumentować i korygować usługi zwolnione z VAT

2018-04-16

Obowiązek udokumentowania fakturą świadczenia usług zwolnionych z VAT powstaje dopiero wtedy, gdy zażąda tego nabywca usługi. Brak obowiązku wystawienia faktury nie wyklucza jednak prawa do jej wystawienia. Faktury dokumentujące świadczenie usług zwolnionych zawierają mniejszy zakres danych niż „zwykłe” faktury. Faktury te, tak jak inne, mogą być korygowane z różnych przyczyn, np. z powodu błędu w cenie czy przyznania rabatu potransakcyjnego. Przyczyny te wyznaczają moment uwzględnienia korekty podstawy opodatkowania w deklaracji VAT.

...»

Wszystkie tematy ...»