Poniedziałek, 15.10.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  2018.10.15

  Nasza pracownica 17 września 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy. Dodatkowo w tym miesiącu wykorzystała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki nad dzieckiem. Czy do podstawy obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy z tego tytułu należy przyjąć wynagrodzenie z umowy o pracę, czy wynagrodzenie rzeczywiście wypracowane do 17 września br., czyli kwotę brutto z listy płac za wrzesień?

  ...»

 • Czy pracownik poniesie pełną odpowiedzialność materialną mimo braku umowy o powierzeniu mienia

  2018.10.12

  Prowadzę niewielki zakład produkcyjny, w którym kierowcy, dostarczając towar odbiorcom, przyjmują za niego zapłatę (wystawiają pokwitowanie). Nie podpisywałem z moimi kierowcami żadnych umów o odpowiedzialności za powierzone mienie. Kilka dni temu jeden z kierowców po rozwiezieniu towaru i odebraniu za niego gotówki, w drodze powrotnej do firmy zatrzymał się, aby zjeść obiad. Samochód zostawił na parkingu, zapominając zabrać z przedniego siedzenia saszetki z pieniędzmi. Po powrocie do samochodu zobaczył, że szyba w aucie jest wybita, a saszetki z pieniędzmi nie ma. Czy mimo braku umowy o powierzeniu towaru i pieniędzy z obowiązkiem wyliczenia się mogę żądać od pracownika naprawienia szkody w pełnej wysokości, czy tylko - na zasadach ogólnych - do wysokości jego 3-miesięcznego wynagrodzenia?

  ...»

 • Jak dokonać potrącenia z odszkodowania za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej

  2018.10.10

  Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku dyrektora działu finansów. Ponieważ pracownik ten miał dostęp do szczególnie ważnych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w trakcie trwania zatrudnienia podpisaliśmy z nim umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Odszkodowanie przewidziane w umowie będzie wypłacane przez 6 miesięcy w kwocie wynoszącej 100% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed zakończeniem zatrudnienia. Wynagrodzenie tej osoby jest zajęte przez komornika. Zajęcie dotyczy jednak wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności - zasiłku chorobowego. Czy na podstawie tego zajęcia nadal możemy dokonywać potrącenia, ale z przysługującego pracownikowi odszkodowania?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Jak wprowadzić zatrudnienie w formie telepracy

2018-10-15

Telepraca może zostać wprowadzona przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. Jej uruchomienie jest zasadniczo możliwe w przypadku zawarcia przez pracodawcę z organizacjami związkowymi porozumienia lub wydania regulaminu dotyczącego stosowania warunków telepracy. Wyjątkowo podstawą świadczenia telepracy może być również wniosek pracownika, który może być skutecznie złożony niezależnie od formalnego wprowadzenia telepracy w przepisach zakładowych.

...»

Wszystkie tematy ...»