Sobota, 24.08.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za część miesiąca

  2019.08.22

  Zatrudniliśmy pracownika od 8 lipca 2019 r. na trzymiesięczny okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy, od poniedziałku do piątku, z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym. Jest to jego pierwsza praca. W okresie od 22 do 28 lipca osoba ta przebywała na zwolnieniu lekarskim, przy czym za ten czas nie nabyła prawa do wynagrodzenia chorobowego. Jak obliczyć przysługujące pracownikowi wynagrodzenie za pracę za lipiec 2019 r.?

  ...»

 • Czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikom koszty dojazdu na szkolenie

  2019.08.07

  Nasi pracownicy dość często wyjeżdżają na szkolenia (które finansujemy) podnoszące ich kwalifikacje zawodowe. Szkolenia te odbywają się najczęściej w mieście, w którym pracownicy są zatrudnieni. Pracownicy dojeżdżają na nie we własnym zakresie. Czy powinniśmy zwracać im koszty tego dojazdu? Czy z tytułu uczestnictwa w szkoleniu przysługuje im dieta za podróż służbową?

  ...»

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za jeden przepracowany dzień w miesiącu, w którym wystąpiła niezdolność do pracy

  2019.08.06

  Pracownica naszej firmy, zatrudniona od 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, była niezdolna do pracy z powodu choroby od 1 do 30 lipca br. Do pracy stawiła się 31 lipca br. i przepracowała ten dzień. Jest wynagradzana stałą miesięczną stawką. Jak obliczyć przysługujące jej wynagrodzenie za 31 lipca?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Mobbing w pracy – na czym polega i jak pracodawca może się przed nim chronić

2019-08-19

Od 7 września 2019 r. pracownicy będą mogli dochodzić odszkodowań od pracodawcy nie tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę z powodu mobbingu, ale także wtedy, gdy mimo mobbingu nie zdecydują na rozwiązanie umowy o pracę. Nowelizacja przepisów może zatem spowodować wzrost liczby roszczeń pracowników z tytułu mobbingu. Żeby przeciwdziałać takim roszczeniom, pracodawca powinien wiedzieć, jakie zachowania mogą być uważane za mobbing, oraz wdrożyć w firmie procedury antymobbingowe. 

...»

Wszystkie tematy ...»