Wtorek, 27.10.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak ustalić wysokość wynagrodzenia za część miesiąca pracownika przebywającego na kwarantannie

  2020.10.22

  Pracownik jest zatrudniony od poniedziałku do piątku za wynagrodzeniem w stawce miesięcznej. Od 28 sierpnia do 25 września 2020 r. decyzją uprawnionego organu odbywał kwarantannę. W dniu 28 września 2020 r. do zakładu pracy wpłynęło zwolnienie lekarskie na okres do 2 października. Jak należało obliczyć wynagrodzenie i świadczenia za wrzesień?

  ...»

 • Jak obliczyć dodatek stażowy dla pracownicy korzystającej z urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim

  2020.10.19

  Pracownica jednostki pomocy społecznej przebywała na urlopie rodzicielskim, a od 24 września 2020 r. złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ośrodka, dodatek za wysługę lat przysługuje za czas choroby pracownika i opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Dodatek ten był zatem wliczany do podstawy zasiłku macierzyńskiego. W jaki sposób należy obliczyć jego wartość za czas urlopu wypoczynkowego? Czy prawidłowe jest wypłacenie pracownicy dodatku za cały wrzesień w pełnej wysokości? Czy postąpiliśmy prawidłowo, wliczając dodatek stażowy do podstawy zasiłku macierzyńskiego?

  ...»

 • Czy obniżenie wymiaru etatu ma wpływ na wysokość podstawy odprawy emerytalnej

  2020.10.16

  Z końcem października 2020 r. zatrudniony u nas pracownik przechodzi na emeryturę. Od początku września cały dział, w którym on pracuje, ma obniżony wymiar etatu o 20% (na okres 2 miesięcy) w związku z epidemią koronawirusa. Z tego powodu zredukowano mu stałą pensję zasadniczą o 10% - z poziomu 4000 zł do kwoty 3600 zł brutto. Czy opisana zmiana wpłynie na podstawę należnej wspomnianemu pracownikowi odprawy emerytalnej, w której oprócz składników stałych, uwzględnieniu podlegać będzie także wynagrodzenie za nadgodziny wypracowane w okresie od lipca do sierpnia?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

2020-10-26

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

...»

Wszystkie tematy ...»