Niedziela, 27.09.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Jak dokonać potrąceń komorniczych w przypadku wypłaty trzynastki i wynagrodzenia za pracę w jednym miesiącu

  2020.02.12

  W jaki sposób dokonać potrącenia niealimentacyjnej egzekucji komorniczej pracownika (należność z tego tytułu wynosi 24 000 zł), któremu wypłacono trzynastkę 10 lutego 2020 r. w kwocie 2856 zł brutto i na dzień 28 lutego 2020 r. miesięczne wynagrodzenie o wartości 3368 zł brutto? Czy można dokonać potrącenia całości z trzynastki? Pracownik ma potrącane zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz kwotę ulgi podatkowej (jako jednostka budżetowa w 2020 r. nie jesteśmy objęci PPK).

  ...»

 • Wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę – miejsce opodatkowania i oskładkowanie

  2020.02.12

  Nasz pracownik jest delegowany do pracy na budowach zagranicą. Obecnie pracuje w Niemczech. Jego wynagrodzenie stanowi stawka godzinowa. Czy soboty i niedziele, urlop wypoczynkowy i inne nieobecności (choroba, urlop bezpłatny) należy wliczać do dni pobytu, od którego zależy miejsce opodatkowania wynagrodzenia i wysokość podstawy wymiaru składek ZUS? Pracownik podlega polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego (na podstawie zaświadczenia A1).

  ...»

 • Czy kandydatowi do pracy należy zwrócić koszty przejazdu na badania lekarskie

  2020.02.04

  Prowadziliśmy rekrutację na stanowisko referenta w dziale księgowości. Zdecydowaliśmy się zatrudnić jednego z kandydatów, ale jeszcze nie podpisaliśmy z nim umowy o pracę. Wręczyliśmy mu natomiast skierowanie na badania wstępne. Przyszły pracownik, aby wykonać badania, musi dojechać do innej miejscowości niż miejsce wykonywania przez niego pracy. Czy mamy obowiązek zwrócić tej osobie koszty przejazdu na badania?

  ...»

 • Czy premia regulaminowa ma wpływ na wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia na opiekę nad dzieckiem do lat 14

  2020.01.31

  Pracownica korzystała ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14. Pracownicy przysługują premie regulaminowowe. Czy należy je uwzględnić przy wyliczeniu wynagrodzenia za czas takiego zwolnienia?

  ...»

 • Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy ze zmiennych premii regulaminowych

  2020.01.29

  Prowadzimy działalność w zakresie zewnętrznej obsługi księgowo-kadrowej. Klient naszego biura zwrócił się do nas z pytaniem, czy zmienne premie regulaminowe niepomniejszane za czas urlopu wypoczynkowego, czyli przysługujące pracownikom w pełnej wysokości również za czas płatnego wypoczynku, trzeba wliczać do średniej urlopowej?

  ...»

 • Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek w miesiącu przekroczenia I progu podatkowego w 2020 r.

  2020.01.24

  Pod koniec stycznia 2020 r. wypłacimy pracownikom nagrody za 2019 r. i zwykłe wynagrodzenie za ten miesiąc. Wysokość tych nagród jest bardzo zróżnicowana. Niektórzy pracownicy wyższego szczebla otrzymają je w wysokości 300 000 zł brutto. Czy według przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. przy obliczaniu podatku za styczeń powinniśmy odliczyć kwotę zmniejszającą podatek (na podstawie oświadczenia PIT-2)?

  ...»

 • Obliczanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w praktyce

  2020.01.22

  W 2019 r. pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2800 zł brutto, dodatek za wysługę lat w wysokości 560 zł i premie miesięczne w kwotach od stycznia do sierpnia 200 zł, a od listopada do grudnia 250 zł. W październiku została mu wypłacona nagroda z funduszu nagród w wysokości 1000 zł brutto. W listopadzie przebywał zaś na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim, za co otrzymał wynagrodzenie chorobowe, natomiast w grudniu skorzystał z jednego dnia urlopu okolicznościowego. Jak prawidłowo należy pracownikowi obliczyć trzynastkę za 2019 r.?

  ...»

 • Czy i jak przeliczać podstawę urlopową po zmianie płacy minimalnej

  2020.01.16

  Część naszej załogi otrzymuje pensję zasadniczą na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy w ich przypadku - w związku z podniesieniem od nowego roku ustawowego minimum płacowego - należy przeliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego należnego za dni płatnego wypoczynku wykorzystywanego w styczniu 2020 r.?

  ...»

 • Pomniejszenie diety za podróż służbową z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności

  2020.01.15

  Pracownik wyjechał w grudniu 2019 r. na polecenie pracodawcy w podróż służbową do Niemiec (4 dni). W czasie trwania tej delegacji przez jeden dzień był nieobecny w pracy z przyczyn nieusprawiedliwionych. Nieobecność tę wykazaliśmy w dokumentach rozliczeniowych ZUS z kodem 152 (okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy). Wynagrodzenie pracownika określone jest stałą stawką miesięczną. Jak powinniśmy rozliczyć tę delegację? Czy dieta przysługuje również za dzień, w którym pracownik był nieobecny z przyczyn nieusprawiedliwionych?

  ...»

 • Jak ustalić wynagrodzenie dla pracowników, którzy w czasie przestoju zostali skierowani do innej pracy

  2020.01.10

  Firma miała przestój spowodowany awarią. W czasie tego przestoju skierowano pracowników do wykonywania innej pracy. Według jakich zasad należy ich wynagrodzić?

  ...»

Tematy tygodnia

Kto będzie mógł skorzystać z opodatkowania „estońskim CIT”

2020-09-21

Już od 2021 r. niektórzy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli płacić podatek dochodowy dopiero przy wypłacie zysku. Projekt ustawy wprowadzającej takie rozwiązanie został opublikowany 12 sierpnia 2020 r. W publikacji omawiamy, kto - według założeń projektu - i na jakich warunkach będzie mógł skorzystać z rozwiązań podatkowych związanych z wprowadzeniem tzw. estońskiego CIT.

...»

Wszystkie tematy ...»