Piątek, 22.06.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy świadczenia z zfśs podlegają zajęciu komorniczemu

Autor: Beata Tofiluk
Aktualizacja: 2018-02-02 06:50

Jeden z naszych pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu zapomogi losowej w związku z chorobą dziecka. Przyznaliśmy pracownikowi ze środków zfśs 1500 zł. Jednak wynagrodzenie tej osoby i przysługujące jej inne wierzytelności są zajęte przez komornika. Czy świadczenia, które zostały wypłacone na rzecz dziecka pracownika, podlegają zajęciu komorniczemu wystawionemu na pracownika?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracowników sezonowych

2018-06-18

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić osoby do prac sezonowych, powinien rozważyć zawarcie z nimi umowy cywilnoprawnej, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Taka bowiem forma zatrudnienia będzie z reguły bardziej korzystna dla przedsiębiorców, jeżeli oczywiście charakter i rodzaj wykonywanych zadań nie spełniają definicji stosunku pracy - wówczas konieczne jest zawarcie umowy o pracę.

...»

Wszystkie tematy ...»