Wtorek, 13.11.2018

Informator prawno-podatkowy

Czy pracownik ma roszczenie o wynagrodzenie za wykorzystanie wizerunku po odwołaniu zgody na jego publikację

Autor: Leszek Jaworski
Aktualizacja: 2018-11-08 06:58

Na stronie internetowej naszej firmy widniały zdjęcia naszych pracowników i współpracowników. Wszystkie te osoby wyraziły pisemną zgodę na udostępnienie ich wizerunku. Zgoda była nieodpłatna. Po zakończeniu współpracy jeden z naszych pracowników odwołał udzieloną zgodę i wskazał 7-dniowy termin na usunięcie jego zdjęcia ze strony internetowej. Zdjęcie zostało usunięte później, ze względu na urlop osoby, która zarządza naszą stroną internetową. Otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty wynagrodzenia od byłego pracownika, w którym samodzielnie dokonał on wyceny swojego wizerunku za każdy dzień zwłoki w jego usunięciu ze strony. Czy roszczenie pracownika o zapłatę jest zasadne?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Co powinien wiedzieć dłużnik o Rejestrze Należności Publicznoprawnych

2018-11-12

W Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP) gromadzi się i ujawnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy wobec Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W uproszczeniu są to informacje o niezapłaconych przez przedsiębiorcę podatkach, ale nie tylko, ponieważ są to informacje o wszystkich należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej - w myśl ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

...»

Wszystkie tematy ...»