Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi, który przepracował cały miesiąc i chorował

Autor: Alicja Kozłowska
Aktualizacja: 2019-11-04 06:52

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym i wynagradzany stałym wynagrodzeniem miesięcznym. W październiku 2019 r. przepracował pełny obowiązujący go wymiar godzin. Jednak pod koniec miesiąca w okresie od 28 października do 3 listopada 2019 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Czy należy pomniejszyć jego wynagrodzenie za okres choroby z zastosowaniem dzielnika 30, zgodnie z § 11 rozporządzenia w sprawie ustalania wynagrodzeń?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»