Czwartek, 21.11.2019

Informator prawno-podatkowy

Czy nieodpracowane wyjście prywatne można zaliczyć na poczet rekompensaty za godziny nadliczbowe

Autor: Dr Małgorzata Chrobak
Aktualizacja: 2019-11-06 06:52

Jeden z naszych pracowników skorzystał w październiku 2019 r. z kilkugodzinnego zwolnienia od pracy do celów prywatnych. Czy ten nieprzepracowany czas można zaliczyć do czasu wolnego udzielonego za nadgodziny wynikające z przekroczenia dobowego i opłacić tylko zwykłym wynagrodzeniem?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jak przygotować zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej

2019-11-18

Pracodawca ma prawo nałożyć na pracownika karę porządkową. Może to być kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna. O zastosowanej karze pracodawca powinien zawiadomić pracownika na piśmie. W zawiadomieniu trzeba wskazać rodzaj naruszenia, datę dopuszczenia się naruszenia przez pracownika oraz poinformować go o prawie złożenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

...»

Wszystkie tematy ...»