Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak rozliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy-studenta, który został wyrejestrowany z ubezpieczeń

Autor: Joanna Stolarska
Aktualizacja: 2019-11-26 07:04

Od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. w spółce z o.o. zatrudniamy osobę (w wieku 24 lat) na podstawie umowy o świadczenie usług o charakterze umowy zlecenia. Od 1 października 2019 r. zleceniobiorca został wyrejestrowany z ubezpieczeń ze względu na podjęcie studiów zaocznych. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłacamy zleceniobiorcy za każdy miesiąc w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czy przychód wypłacony 20 października 2019 r. należy oskładkować, czy nie?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»