Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak zwolnienie z PIT wpływa na potrącenia z wynagrodzenia pracowników do 26. roku życia

Autor: Izabela Nowacka
Aktualizacja: 2019-11-27 07:09

Od 1 sierpnia 2019 r. przychody ze stosunku pracy podatników, którzy nie ukończyli 26. roku życia, zwolnione są z podatku dochodowego. Do końca 2019 r. górna granica zwolnienia wynosi 35 636,67 zł. W konsekwencji korzystają oni z wyższych kwot wolnych od potraceń z wynagrodzenia, bo nie pomniejszonych o zaliczkę PIT.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»