Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Jak egzekwować od pracownika odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

Autor: Rafał Krawczyk
Aktualizacja: 2020-01-09 06:52

Podpisujemy z pracownikami umowy o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Jak możemy egzekwować od nich tę odpowiedzialność, w przypadku gdy nie wyrażą zgody na dokonanie potrącenia z tytułu wyrządzonej szkody? Czy musimy uzyskać nakaz zapłaty? Jeśli tak, to w ramach jakiej procedury?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»