Niedziela, 19.01.2020

Informator prawno-podatkowy

Czy pracownik zatrudniony wcześniej na umowę w celu przygotowania zawodowego ma prawo do trzynastki

Autor: Anna Kopyść
Aktualizacja: 2020-01-09 07:10

Od 1 września 2019 r. w jednostce budżetowej zatrudniono pracownika na pełny etat na stanowisku kucharza. Do 31 sierpnia 2019 r. osoba ta była uczniem w tej samej jednostce, zatrudnionym na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Podczas nauki zawodu przez 2 dni w tygodniu uczęszczała do szkoły, a przez 3 dni odbywała praktyczną naukę zawodu kucharza. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2019 r. łącznie chorowała 22 dni. Czy osoba ta nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

„Mały ZUS plus” – korzystne zmiany dla przedsiębiorców

2020-01-13

12 grudnia 2019 r. Sejm przyjął ustawę uwzględniającą nowe preferencyjne rozwiązania w zakresie opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców (tzw. mały ZUS plus). Ustawa przewiduje możliwość opłacania obniżonych składek społecznych, których podstawa wymiaru będzie ustalana na podstawie uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Z ulgi „mały ZUS plus” będą mogły skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych, których przychód za poprzedni rok nie przekroczy poziomu 120 000 zł.

...»

Wszystkie tematy ...»