Sobota, 22.02.2020

Informator prawno-podatkowy

Wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę – miejsce opodatkowania i oskładkowanie

Autor: Alicja Kozłowska
Aktualizacja: 2020-02-12 06:47

Nasz pracownik jest delegowany do pracy na budowach zagranicą. Obecnie pracuje w Niemczech. Jego wynagrodzenie stanowi stawka godzinowa. Czy soboty i niedziele, urlop wypoczynkowy i inne nieobecności (choroba, urlop bezpłatny) należy wliczać do dni pobytu, od którego zależy miejsce opodatkowania wynagrodzenia i wysokość podstawy wymiaru składek ZUS? Pracownik podlega polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego (na podstawie zaświadczenia A1).

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zmiana papierowej dokumentacji pracowniczej na elektroniczną – obowiązki pracodawcy

2020-02-17

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca może podjąć decyzję o digitalizacji dokumentacji pracowniczej, czyli o zmianie formy prowadzenia z papierowej na elektroniczną. Proces ten obejmuje wykonanie odwzorowania cyfrowego dotychczasowych papierowych egzemplarzy dokumentów, opatrzenie ich wymaganymi podpisami lub pieczęciami elektronicznymi oraz umieszczenie w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatycznym. Ważnym elementem procesu digitalizacji jest powiadomienie pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przekazanie im jej papierowej wersji. Jeśli jest to niemożliwe, należy ją zniszczyć.

...»

Wszystkie tematy ...»