Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Autor: Mariusz Pigulski
Aktualizacja: 2020-03-09 06:53

Dla ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy niezbędne jest właściwe wyznaczenie podstawy jego wymiaru. Przy jej obliczaniu stosuje się tzw. dopełnienie (w razie wystąpienia nieobecności pracownika w pracy) i uwzględnia się te same składniki, co w przypadku wynagrodzenia urlopowego, a dodatkowo elementy płacy należne za okresy dłuższe niż miesiąc. Ponadto obliczając omawiany ekwiwalent, należy posłużyć się współczynnikiem wyrażającym średniomiesięczną liczbę dni roboczych w danym roku.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»