Wtorek, 31.03.2020

Informator prawno-podatkowy

Wynagrodzenie z umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej przysługujące emerytom i rencistom – ogólne zasady obliczania

Autor: Bożena Goliszewska-Chojdak
Aktualizacja: 2020-03-11 06:59

Prowadzimy biuro rachunkowe. Nasi klienci zatrudniają emerytów i rencistów na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia i o dzieło) często zdarza się, że mają zawarte umowy o pracę z innymi (obcymi) podmiotami, gdzie wynagrodzenie najczęściej jest wyższe od minimalnego. Jaki wpływ na obliczanie wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej zawartej przez naszych klientów ma zatrudnienie pracownicze emeryta lub rencisty u innego pracodawcy? Czy zatrudnienie u kilku pracodawców powoduje, że wynagrodzenie z umowy o pracę należy obliczać inaczej?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jaka jest odpowiedzialność podatkowa nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę

2020-03-30

Wprowadzając mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP) oraz obowiązek dokonywania płatności na rachunki wskazane na białej liście podatników VAT, ustawodawca wprowadził przepisy o odpowiedzialności nabywców za niewywiązywanie się z nałożonych obowiązków. Przedstawiamy przegląd przepisów o odpowiedzialności nabywców za VAT niezapłacony przez dostawcę.

...»

Wszystkie tematy ...»