Poniedziałek, 19.04.2021

Informator prawno-podatkowy

Zasady wliczania uznaniowych składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków

Autor: Izabela Nowacka
Aktualizacja: 2021-03-15 07:11

Premie uznaniowe, a także inne składniki, które mają charakter nagrody i są przyznawane autonomiczną decyzją, nawet nieuregulowane w aktach prawa wewnątrzzakładowego, np. regulaminie wynagradzania, będą wliczane do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych. Warunkiem jest jednak, aby nie przysługiwały za czas pobierania tych świadczeń albo były za ten czas odpowiednio zmniejszane.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Jednoosobowa działalność gospodarcza – problemy z rozliczeniem VAT

2021-04-19

Obowiązki związane z rozliczaniem VAT nie są uzależnione od formy prowadzonej działalności. Jednak jednoosobowa działalność ze względu na swoją specyfikę powoduje wiele wątpliwości z rozliczeniem VAT. Po pierwsze, w działalności wykorzystywany jest prywatny majątek. Po drugie, majątek ten często stanowi współwłasność małżeńską. Ponadto problematyczne są również transakcje między firmami małżonków. Od 1 października 2020 r. muszą mieć oznaczenie TP.

...»

Wszystkie tematy ...»