Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Ile można potrącić, na żądanie komornika, z wynagrodzenia pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców

Autor: Mariusz Pigulski
Aktualizacja: 2021-11-03 06:55

Zatrudniamy na 0,2 etatu pracownika, który dodatkowo pracuje na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej spółce wchodzącej w skład tej samej grupy kapitałowej, do której należy nasze przedsiębiorstwo. Pensja tego pracownika podlega egzekucji komorniczej niealimentacyjnej na kwotę ok. 15 000 zł. W jakiej wysokości w opisanej sytuacji powinniśmy dokonywać potrącenia z jego wynagrodzenia?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»