Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Czy pracownik ma prawo do odprawy rentowej, jeżeli świadczenie przyznano mu kilka miesięcy po ustaniu zatrudnienia

Autor: Magdalena Dereń
Aktualizacja: 2021-12-01 06:58

Z końcem lipca 2021 r. rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę. Osoba ta podczas zatrudnienia, jak i nieprzerwanie po jego ustaniu do końca października 2021 r. pobierała świadczenie rehabilitacyjne. Następnie po upływie tego okresu przyznano jej rentę z tytułu niezdolności do pracy (przedłożyła dokument, który to potwierdza). Pracownik zwrócił się do nas z wnioskiem o wypłatę odprawy rentowej. Czy ma do niej prawo? Jeżeli tak, to jak ustalić jej wysokość? Pracownik otrzymywał stałe wynagrodzenie zasadnicze i miesięczną zmienną premię motywacyjną.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»