Wtorek, 04.10.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak opodatkować składkę na grupowe ubezpieczenie na życie ponoszoną za członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej nieotrzymujących wynagrodzenia

Autor: Tomasz Król
Aktualizacja: 2021-12-03 07:09

Pracownicy zatrudnieni w naszej wspólnocie mieszkaniowej mogą przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie. Do tego ubezpieczenia chcą przystąpić również członkowie zarządu wspólnoty, którzy pełnią swoją funkcję na podstawie powołania i bez wynagrodzenia. Składka nie jest indywidualna, ale opłacana ryczałtowo za wszystkie osoby, które przystąpiły do ubezpieczenia. Pełny koszt składki ubezpieczeniowej ponosi wspólnota. Czy po stronie członków zarządu wspólnoty powstanie przychód? Jeżeli tak, to w jaki sposób go opodatkować?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Granice krytyki pracodawcy przez pracownika i skutki ich przekroczenia

2022-10-03

Pracodawca, którego pracownik krytykuje w sposób niedozwolony, może go pociągnąć do odpowiedzialności pracowniczej, cywilnoprawnej i karnej. W zależności od charakteru krytyki ma prawo rozwiązać z nim stosunek pracy, zażądać zadośćuczynienia pieniężnego albo oskarżyć o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi.

...»

Wszystkie tematy ...»