Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy

Autor: Mariusz Pigulski
Aktualizacja: 2021-12-30 07:09

Od 1 listopada 2021 r. jednemu z naszych pracowników obniżyliśmy wymiar czasu pracy (z pełnego na niepełny) i proporcjonalnie wynagrodzenie zasadnicze. Oprócz płacy stałej pracownik ma prawo do zmiennych składników wynagrodzenia (premii procentowej wynikającej z umowy o pracę, dodatków za pracę w nocy, a także wynagrodzenia wraz z dodatkiem za godziny nadliczbowe). W grudniu 2021 r. pracownik po raz pierwszy po zmianie wymiaru czasu pracy korzystał z urlopu wypoczynkowego przez 24 godziny. Jak obliczyć przysługujące mu wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»