Wtorek, 25.01.2022

Informator prawno-podatkowy

Czy przysługuje odprawa pieniężna, jeżeli pracownik rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia

Autor: Dorota Kopeć-Żurawska
Aktualizacja: 2022-01-05 06:45

Z końcem 2021 r. jedna z naszych pracownic rozwiązała umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu niewypłacenia przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę za ostatnie 2 miesiące. Osoba ta wystąpiła do nas o wypłatę odprawy przysługującej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Odmówiliśmy jej tej wypłaty. Czy postąpiliśmy prawidłowo? - pyta Czytelnik ze Szczecina.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Kiedy faktura może zostać uznana za pustą i jakie są tego konsekwencje

2022-01-24

Wystawienie faktury, w której wykaże się kwotę podatku, oznacza obowiązek jej zapłaty, nawet gdyby faktura nie dokumentowała faktycznej transakcji. Jest to sankcja, która zabezpiecza interesy fiskalne państwa przed ewentualnym odliczeniem VAT z takiej faktury przez nabywcę. W większości przypadków z pustymi fakturami mamy do czynienia podczas prób wyłudzenia VAT. Puste faktury to problem także uczciwych podatników, gdy np. faktura zostanie wystawiona przed terminem lub w wyniku pomyłki. Skutki mogą dotknąć zarówno sprzedawcę, jak i nabywcę.

...»

Wszystkie tematy ...»