Środa, 23.10.2019

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Zaświadczenie A1 – jak skutecznie uzyskać je w ZUS i stosować w innych krajach Unii Europejskiej

  2019.10.21

  Osoba mająca zaświadczenie A1 pozostaje ubezpieczona w państwie, w którym zostało ono wydane, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie wykonuje pracę. Dla polskiego pracodawcy takiej osoby, który uzyskał A1, łączy się to ze znaczącym obniżeniem kosztów pracy, w stosunku do kosztów, które byłyby ponoszone w państwie przyjmującym delegowanego pracownika.

  ...»

 • Jak wykazywać wpłatę do PPK w dokumentach rozliczeniowych ZUS

  2019.10.16

  Pracodawcy, którzy od 1 lipca 2019 r. mają obowiązek utworzenia PPK w firmie, niebawem będą naliczać i potrącać pierwsze wpłaty do tego programu. Wpłaty do PPK są finansowane zarówno przez uczestnika, jak i przez podmiot zatrudniający. Kolejnym etapem będzie comiesięczne wykazywanie wpłat w części finansowanej przez pracodawcę w raportach rozliczeniowych ZUS RCA. Obecnie formularz ten nie jest do tego  dostosowany . Przedsiębiorcy będą korzystać przejściowo z pola nr 27 (blok IIIB), wykorzystywanego dotychczas do wykazywania kwot na PPE, żeby wykazać także kwoty na PPK.

  ...»

 • Czy można skorzystać z preferencyjnych składek jeśli poprzednia działalność została zlikwidowana po uldze na start

  2019.10.10

  Od 1 marca 2019 r. rozpoczęłam działalność gospodarczą. Przez 5 miesięcy korzystałam z ulgi na start. Po tym czasie firmę zlikwidowałam. Od 1 listopada zamierzam ponownie ją rozpocząć. Czy w tej sytuacji mogę skorzystać z preferencyjnych składek ZUS przez 24 miesiące? Czy z powodu tego, że sama zlikwidowałam poprzednią działalność, to preferencyjny ZUS już mi nie będzie przysługiwać?

  ...»

Wszystkie artykuły

 • Jak ustalić kwotę przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dwóch stosunków pracy

  2019.10.09

  16 września 2019 r. zatrudniliśmy na 1/4 etatu pracownicę do działu IT (z wynagrodzeniem miesięcznym 4000 zł), która jednocześnie jest zatrudniona w innym zakładzie pracy na pełny etat i uzyskuje przychód miesięczny w wysokości 16 000 zł. Wynagrodzenie uzyskane za wrzesień zostało w pełni oskładkowane. Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownica złożyła 17 października. Wskazała w nim, że kwotę rocznego ograniczenia - 142 950 zł - przekroczyła we wrześniu 2019 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić prawidłową podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej za wrzesień, uwzględniając kwotę przekroczenia w innym podmiocie, i jak skorygować dokumenty rozliczeniowe w ZUS?

  ...»

 • Czy odszkodowanie dla byłego pracownika na podstawie ugody sądowej podlega oskładkowaniu

  2019.10.07

  Firmy czasami wypłacają swoim byłym pracownikom odszkodowania  na podstawie zawartej ugody sądowej. O tym czy takie świadczenie podlega składkom ZUS czy nie, decyduje charakter roszczenia a nie jego nazwa.  Co do zasady odszkodowania są wyłączone z oskładkowania. Jeżeli  jednak były pracownik domagał się w pozwie  np. wypłaty zaległego wynagrodzenia za pracę, to taka kwota pomimo że zostanie nazwana odszkodowaniem będzie oskładkowana.

  ...»

 • Czy pracownik może przerwać zwolnienie lekarskie i szybciej wrócić do pracy

  2019.10.03

  Pracownik otrzymał zwolnienie na okres od 26 września do 23 października 2019 r. Od 14 października 2019 r. chce jednak wrócić do pracy. Czy pracownik może sam przerwać zwolnienie lekarskie? Czy lekarz powinien poprawić zaświadczenie lekarskie? Co powinien zrobić pracownik i pracodawca w tej sytuacji?

  ...»

 • Jak wyliczyć wynagrodzenie za świadczenie chorobowe w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

  2019.10.02

  Jedna z naszych pracownic zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, od 1 lipca 2019 r. łączy urlop rodzicielski z pracą na 1/2 etatu. W październiku 2019 r. zachorowała. Jest to jej pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Za czas tej absencji ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Wynagrodzenie pracownicy nie zostało zmniejszone proporcjonalnie do dotychczasowego wynagrodzenia. Pracownica otrzymała podwyżkę wynagrodzenia i od 1 sierpnia 2019 r. za pracę w pełnym wymiarze będzie otrzymywać 7000 zł brutto (3500 zł za 1/2 etatu). Pracownica nie otrzymuje innych składników wynagrodzenia. Jak ustalić wysokość przysługującego jej świadczenia chorobowego?

  ...»

 • Od jakiej daty należy opłacać składki z tytułu działalności gospodarczej

  2019.09.30

  Zamierzam otworzyć firmę handlowo-usługową na podstawie wpisu do CEIDG. Przez pierwsze pół roku nie podejmę jednak działalności, gdyż muszę otrzymać niezbędne pozwolenia i ukończyć odpowiednie kursy. Czy z tytułu zarejestrowania działalności muszę od razu zacząć opłacać składki ZUS? Nie mam prawa do „ulgi na start”. Obecnie pracuję na umowę o pracę, z której nie zamierzam rezygnować.

  ...»

 • Jak obliczyć wysokość zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego dla pracownika delegowanego do pracy za granicę

  2019.09.27

  Delegujemy pracowników do pracy za granicę. Osoby te w czasie pobytu za granicą podlegają polskiemu ustawodawstwu. Na czas delegowania pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnej pensji obowiązującej w kraju wykonywania pracy (zmiana następuje za porozumieniem stron). Za pracę wykonywaną w Polsce mają prawo do wynagrodzenia w innej wysokości. W połowie września 2019 r. wypadkowi (zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy) uległ jeden z pracowników zatrudniony od 1 kwietnia 2019 r. Wykonuje on pracę w Polsce od 2 września 2019 r. (od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 r. świadczył pracę za granicą). Jak obliczyć wysokość przysługującego pracownikowi zasiłku chorobowego? Czy musimy uwzględniać wynagrodzenie za czas wykonywania pracy za granicą czy tylko stawkę za pracę w Polsce? Osoba ta nie była wcześniej niezdolna do pracy z powodu choroby.

  ...»

 • Jak udokumentować koszty dofinansowania studiów pracownika, aby były zwolnione ze składek ZUS

  2019.09.26

  Od 1 października 2019 r. jeden z naszych pracowników rozpoczął studia zaoczne, które zobowiązaliśmy się mu dofinansować.  Czy skorzystamy ze zwolnienia składkowego od kwot dofinansowania nauki, jeżeli umowę szkoleniową podpiszemy już po rozpoczęciu studiów przez naszego pracownika? Czy ze składek jest zwolnione tylko dofinansowanie czesnego czy także inne świadczenia (np. dofinansowanie dojazdów na uczelnię, zakupu podręczników)? Jak udokumentować te wydatki, aby korzystały ze zwolnienia składkowego? 

  ...»

 • Jak sporządzić i wysłać w programie Płatnik formularz ZUS RIA

  2019.09.25

  Płatnicy składek, którzy zdecydują się na skrócenie okresu przechowywania akt z 50 do 10 lat, muszą w pierwszej kolejności złożyć w ZUS oświadczenie ZUS OSW. Następnie w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia tego oświadczenia należy złożyć raporty ZUS RIA za ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców), zatrudnionych po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia1999 r. do 31 grudnia2018 r. Obecna wersja programu Płatnik (10.02.002) umożliwia obsługę formularzy obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., m.in. ZUS OSW i ZUS RIA. A zatem płatnicy składek mogą przygotować i wysłać stosowne formularze bezpośrednio z programu Płatnik.

  ...»

 • Kiedy zaległość składkowa ulega przedawnieniu

  2019.09.24

  Okres przedawnienia zaległości składkowych zasadniczo wynosi 5 lat. Jednak to, w jakiej dacie ostatecznie przedawnią się składki na ubezpieczenia społeczne, często trudno jednoznacznie określić. Przepisy przewidują bowiem liczne sytuacje, w których termin przedawnienia ulegnie wydłużeniu, a nawet będzie liczony od początku.

  ...»

 • Jak wykazać wpłatę na PPK w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA

  2019.09.19

  Od 1 lipca 2019 r. podmioty zatrudniające minimum 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.) zostały objęte obowiązkiem utworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Obowiązek dokonywania wpłat do PPK dotyczy zarówno uczestnika PPK, jak i podmiotu, który go zatrudnia. Ten ostatni wpłatę na PPK, sfinansowaną z własnych środków, będzie zobowiązany wykazywać w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA.

  ...»

Tematy tygodnia

Zmiany 2020! Jakie będą skutki zapłaty na rachunek nieuwzględniony w rejestrze podatników VAT – zmiany w podatku dochodowym

2019-10-21

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata dokonana na rachunek kontrahenta niewymieniony w rejestrze podatników VAT (biała lista podatników VAT) nie będzie kosztem podatkowym. Wyłączenie będzie dotyczyło sytuacji, w których kwota należności będzie przekraczała 15 000 zł. W publikacji przedstawiamy informacje o nowym wyłączeniu z kosztów i jak się przygotować na te zmiany.

...»

Wszystkie tematy ...»