Poniedziałek, 19.02.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

 • Jak sformułować zapis w regulaminie wynagradzania, aby skorzystać ze zwolnienia składkowego świadczenia w postaci abonamentu sportowego

  2018.02.19

  W ramach bonusów pozapłacowych zamierzamy przyznać naszym pracownikom tzw. karty Multisport. Według jakich reguł należy je przekazywać, aby ich wartość była zwolniona ze składek ZUS? Jaką treść musi mieć zapis w regulaminie wynagradzania dotyczący przekazywania tych kart, aby możliwe było zastosowanie do nich wyłączenia składkowego?

  ...»

 • Które świadczenia i wypłaty w związku z ustaniem zatrudnienia podlegają oskładkowaniu

  2018.02.16

  Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy wiąże się z licznymi obowiązkami, których musi dopełnić pracodawca. Zalicza się do nich m.in. konieczność dokonania określonych wypłat na rzecz pracownika. W zależności od sytuacji mogą to być ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy, odszkodowania lub rekompensaty, a czasami – odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji. O obowiązku oskładkowania takich wypłat decydują różne okoliczności, w tym charakter świadczenia, podstawa prawna jego wypłaty, obowiązujące u pracodawcy wewnętrzne przepisy o wynagradzaniu, a nawet indywidualne postanowienia zawarte w umowach o pracę.

  ...»

 • Na jakich zasadach można współpracować z małżonkiem przy prowadzeniu przez niego działalności gospodarczej

  2018.02.12

  Zamierzam założyć w formie jednoosobowej działalności gospodarczej firmę szyjącą dziecięce akcesoria. Obecnie jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. W związku z tym faktem możliwe, że przy prowadzeniu biznesu będę potrzebował pomocy żony, która aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy taka pomoc przy działalności mogłaby ją pozbawić zasiłku macierzyńskiego? Na jakich zasadach powinna odbywać się współpraca z żoną, aby koszty składek ZUS były jak najniższe? Czy i jakie konsekwencje mogą mi grozić, jeśli z żoną, która pomagałaby mi przy prowadzeniu firmy, nie podpisałbym żadnej umowy?

  ...»

Wszystkie artykuły

Tematy tygodnia

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę w 2018 r.

2018-02-19

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to wzrost kwoty wolnej od potrąceń w przypadku egzekucji komorniczych i administracyjnych obejmujących wynagrodzenie pracownicze. Od tej daty obowiązują też wyższe kwoty zmniejszające podatek, uzależnione od wysokości rocznej podstawy opodatkowania i zasadniczo bez wpływu na bieżące rozliczanie wynagrodzenia. Zatem przy ustalaniu wysokości kwoty wolnej od potrąceń pracodawcy nadal stosują kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł miesięcznie (556,02 zł rocznie), jeżeli pracownik ma do niej prawo.

...»

Wszystkie tematy ...»