Środa, 12.12.2018

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Kiedy z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy nie przysługuje 100% świadczenia rehabilitacyjnego

  2018.12.05

  Jeden z naszych pracowników był niezdolny do pracy z powodu wypadku, któremu uległ w pracy. Osoba ta wyczerpała przysługujący jej okres zasiłkowy i wystąpiła o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznał pracownikowi to świadczenie, przy czym w decyzji wskazał, że przysługuje mu ono w zwykłej wysokości, czyli 90%, a następnie 75% podstawy wymiaru. Czy za wypadek przy pracy nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru?

  ...»

 • Z jaką datą wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego dziecko pracownicy zgłoszone w tym samym czasie przez jej współmałżonka

  2018.12.05

  Pracownica naszej firmy zgłosiła do swojego ubezpieczenia zdrowotnego 6-letniego syna od 1 czerwca 2018 r. W listopadzie br. dowiedziała się, że syn jest już od 2017 r. "dopisany" do ubezpieczenia jej męża. Z jaką datą powinniśmy wyrejestrować syna pracownicy, jeżeli pracownica złoży w tej sprawie wniosek - z datą wsteczną (czyli 1 czerwca 2018 r.) czy „na bieżąco”?

  ...»

 • Kiedy wartość kart żywieniowych udostępnianych pracownikom nie podlega oskładkowaniu

  2018.12.04

  W naszej spółce od 1 października 2018 r. przekazujemy pracownikom karty żywieniowe. Upoważniają one do zakupu posiłków w zaproponowanych punktach gastronomicznych (do wyboru z przekazanej listy). Na tę chwilę nie wprowadziliśmy jeszcze zmian w regulaminie wynagradzania dotyczących nowego świadczenia. Wartość miesięcznego dofinansowania posiłków to 220 zł. Czy wartość tych kart powinniśmy uwzględniać w przychodzie podlegającym oskładkowaniu? Jeżeli nie - jakie działania powinniśmy podjąć, aby móc wyłączyć wartość tego świadczenia z podstawy wymiaru składek? Od kiedy byłoby to możliwe?

  ...»

 • Jak obliczyć liczbę osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego

  2018.11.29

  Pracodawca zatrudnia kilkunastu pracowników i kilku zleceniobiorców. W 2018 r. nie jest płatnikiem zasiłków. Na dzień 30 listopada 2018 r. zweryfikuje liczbę zatrudnionych w celu ustalenia, czy w kolejnym roku kalendarzowym będzie swoim podwładnym wypłacać zasiłki. Czy zleceniobiorcy są uwzględniani przy obliczaniu liczby zatrudnionych, od których zależy obowiązek wypłaty zasiłków?

  ...»

 • Jak prawidłowo ustalić wysokość zasiłku dla zleceniobiorców

  2018.11.29

  Zleceniobiorca, który przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego  i ma wymagany okres podlegania temu ubezpieczeniu, uzyska prawo do zasiłku z ubezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy. Podstawę wymiaru zasiłków dla zleceniobiorców ustala się inaczej niż dla pracowników, przy czym istnieje kilka wspólnych zasad, m.in. dotyczących długości okresu, z którego uwzględniany jest przychód, czy zakresu nieustalania nowej podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli przerwa między okresami pobierania zasiłków nie przekroczyła 3 miesięcy.

  ...»

 • Jak uzyskać zaświadczenie A1 dla pracownika spoza Unii Europejskiej po zmianach

  2018.11.27

  Pracownik będący obywatelem tzw. państwa trzeciego (np. Ukrainy), może uzyskać zaświadczenie A1 jeśli  legalnie zamieszkuje w państwie członkowskim UE i jednocześnie  posiada certyfikat rezydencji podatkowej. Warunki te muszą być spełnione łącznie. A zatem prawidłowe ustalenie miejsca zamieszkania w tym przypadku jest szczególnie ważne. Wiąże się to  z koniecznością wypełnienia przez takiego pracownika  dodatkowego formularza  US-54 „Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego”.

  ...»

 • Czy pamiątkowy puchar dla pracownika stanowi jego przychód

  2018.11.23

  Prowadzimy firmę w formie spółki cywilnej i zamierzamy wprowadzić zwyczaj, który będzie polegał na wręczaniu okolicznościowych pucharów pracownikom, wyróżniającym się w danym roku zaangażowaniem i efektywnością. Puchary te będą kupowane ze środków obrotowych. Czy wartość tego typu świadczenia rzeczowego będzie stanowić przysporzenie majątkowe podlegające opodatkowaniu i oskładkowaniu?

  ...»

 • Jak ustalić okres zasiłkowy w przypadku nakładających się okresów zwolnień lekarskich

  2018.11.19

  Jeden z naszych pracowników przebywał na zwolnieniu lekarskim przez cały sierpień 2018 r. Na okres od 14 do 31 października 2018 r. przedstawił zwolnienie lekarskie z powodu innej choroby niż wskazana w zwolnieniu, z którego korzystał w sierpniu br. Tydzień później dostarczył zwolnienie lekarskie z powodu choroby, której dotyczyło zwolnienie lekarskie w sierpniu br., na okres od 21 października do 10 listopada 2018 r. Czy zwolnienie lekarskie, na którym przebywa od 21 października br., powinniśmy wliczyć do okresu zasiłkowego, który rozpoczął się w sierpniu br.?

  ...»

 • Jak ustalić przekroczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z dwóch stosunków pracy

  2018.11.16

  15 października 2018 r. zatrudniliśmy na 1/4 etatu pracownicę do działu IT (z wynagrodzeniem miesięcznym 4000 zł), która jednocześnie jest zatrudniona w innym zakładzie pracy na pełny etat i uzyskuje przychód miesięczny w wysokości 13 200 zł). Wynagrodzenie uzyskane za październik zostało w pełni ozusowane. Oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownica złożyła 19 listopada. Wskazała w nim, że kwotę rocznego ograniczenia 133 290 zł przekroczyła w październiku 2018 r. W jaki sposób powinniśmy ustalić prawidłową podstawę wymiaru składek emerytalnej i rentowej za październik, uwzględniając kwotę przekroczenia w innym podmiocie, i jak skorygować dokumenty rozliczeniowe w ZUS?

  ...»

 • Jak skorygować raporty imienne w przypadku rozliczenia świadczeń chorobowych za niewłaściwą osobę

  2018.11.15

  W naszej firmie zatrudniamy m.in. dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku. Jedna z nich w październiku 2018 r. przebywała przez 11 dni na zwolnieniu lekarskim (należne było jej wynagrodzenie chorobowe). W wyniku błędu wynagrodzenie chorobowe zostało rozliczone za osobę o tym samym imieniu i nazwisku, która nie korzystała ze zwolnienia. W związku z tym błędnie naliczono też kwoty wynagrodzeń. W listopadzie br. dokumentacja do ZUS za październik została już przesłana. W jaki sposób powinniśmy ją obecnie skorygować ? Raport ZUS RSA został złożony za niewłaściwą osobę, a ponadto obydwie osoby mają błędnie wyliczoną kwotę podstawy wymiaru składek w raportach ZUS RCA.

  ...»

Tematy tygodnia

Wszyscy płatnicy mają obowiązek przesłać informacje podatkowe za 2018 r. do końca stycznia 2019 r.

2018-12-10

Do 31 stycznia 2019 r. wszyscy płatnicy muszą przekazać urzędom skarbowym informacje podatkowe za 2018 r. Podatnicy otrzymają je w terminie do końca lutego 2019 r. Pracodawcy składający informacje za nie więcej niż 5 podatników nie będą mogli przesłać ich w formie dokumentu pisemnego, lecz elektronicznie. Natomiast od 2020 r. w miesiącu przekroczenia przez pracownika I progu podatkowego pracodawca będzie obliczał zaliczkę podatkową według dwóch stawek podatku.  Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o pdof.

...»

Wszystkie tematy ...»