Wtorek, 27.10.2020

Informator prawno-podatkowy

Strona główna » ZUS

ZUS w IPP24

Nowe artykuły

Wszystkie artykuły

 • Czy okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu wlicza się do tzw. okresu wyczekiwania

  2020.10.12

  Od 1 października 2020 r. zatrudniamy pracownika, który bezpośrednio przed nawiązaniem stosunku pracy (do 30 września 2020 r.) był zatrudniony w naszej firmie na podstawie umowy zlecenia. Osoba ta z tytułu zawarcia umowy zlecenia przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w chwili zatrudnienia w naszym zakładzie miała już nabyte prawo do świadczeń chorobowych (przebyła 90-dniowy okres wyczekiwania). Od 14 października 2020 r. pracownik przebywał na 14-dniowej kwarantannie, ponieważ miał kontakt z osobami chorymi na koronawirusa. Czy w tych okolicznościach za okres kwarantanny przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe?

  ...»

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku, gdy pracownik przekroczył tzw. 30-krotność

  2020.10.09

  Jeden z naszych pracowników był niezdolny do pracy z powodu choroby od 27 sierpnia do 2 września 2020 r. (jest to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku). W grudniu 2019 r. osoba ta przekroczyła roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W jakiej wysokości wynagrodzenie za grudzień 2019 r. powinniśmy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia chorobowego, do którego pracownik ma prawo na przełomie sierpnia i września 2020 r.?

  ...»

 • Czy pracodawca ma obowiązek zapisać zatrudnionych obywateli Ukrainy do PPK

  2020.10.05

  Nasza spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowie zajmuje się realizacją inwestycji budowlanych na terenie całej Polski oraz za granicą. Zatrudniamy 150 pracowników (dane na czerwiec 2019 r.). Pracownicy to w większości obywatele Polski, ale również obywatele Ukrainy oraz Rosji. Jesienią będziemy wdrażać w firmie pracownicze plany kapitałowe. Czy system PPK obejmuje również cudzoziemców zatrudnionych na podstawie umów o pracę? Czy do PPK mogą przystąpić obywatele Ukrainy zatrudnieni na podstawie umów zlecenia? Od jakiej kwoty (wynagrodzenia) będzie obliczana składka na PPK tych osób?

  ...»

 • Czy ukończenie przez „młodego bezrobotnego” wieku 30 lat skutkuje skróceniem okresu zwolnienia ze składek na Fundusz Pracy i FGŚP

  2020.09.30

  Nasza firma od 1 października 2020 r. zatrudnia na podstawie umowy o pracę 29-letnią osobę bezrobotną. Jakie warunki musimy spełniać, aby skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz FGŚP za tego bezrobotnego? Jak wykazać tę ulgę w dokumentacji ZUS? Nowo zatrudniona osoba 19 grudnia 2020 r. skończy 30 lat. Czy w tej sytuacji stracimy prawo do ulgi?

  ...»

 • Jak rozliczyć w raportach ZUS nadpłatę zasiłku macierzyńskiego ze 100% do 80%

  2020.09.28

  Pracownica urodziła dziecko 29 lipca 2020 r., a w terminie wypłaty wynagrodzeń, tj. 31 lipca 2020 r., otrzymała zasiłek chorobowy oraz 100% zasiłku macierzyńskiego (za 29-31 lipca br.). Jednak 17 sierpnia 2020 r. złożyła tzw. długi wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze po urlopie macierzyńskim. Zatem za lipiec przysługiwał jej zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru. Jak w tej sytuacji skorygować dokumentację składkową, zasiłkową oraz jak rozliczyć podatek?

  ...»

 • W jakiej sytuacji dodatek za pranie odzieży roboczej jest zwolniony z oskładkowania

  2020.09.25

  W naszej spółce planujemy wprowadzenie dodatku pieniężnego na utrzymanie w czystości odzieży ochronnej. Czy będzie on zwolniony z oskładkowania? Jakie działania powinniśmy podjąć, aby ewentualne wyłączenie składkowe nie zostało zakwestionowane przez ZUS?

  ...»

 • Jakie obowiązki wobec ZUS ma płatnik, którego zleceniobiorca uzyskał prawo do renty

  2020.09.10

  Nasza spółka zatrudnia od 2019 r. osobę na podstawie umowy zlecenia. Zleceniobiorca ten ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności. Od 17 sierpnia 2020 r. ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Czy prawo do renty zleceniobiorcy będzie miało wpływ na wysokość składek ze zlecenia należnych za tę osobę? Czy w związku z przejściem na rentę naszego zleceniobiorcy mamy jakieś obowiązki wobec ZUS?

  ...»

 • Jak liczyć okres 24 miesięcy ulgi „preferencyjnej” ZUS, gdy rozpoczęcie działalności nastąpiło w trakcie miesiąca

  2020.09.09

  Prowadzę działalność gospodarczą od 16 sierpnia 2018 r. Nie korzystałem z ulgi na start, ale korzystałem z obniżonej podstawy wymiaru składek (30% minimalnego wynagrodzenia). Kiedy kończy się okres preferencji i od kiedy muszę opłacać pełny ZUS? Czy na długość korzystania z preferencji ma wpływ zwolnienie ze składek, które uzyskałem za okres od marca do maja 2020 r.? Jak zgłosić w ZUS zmianę zasad oskładkowania i jak policzyć składki w miesiącu zmiany?

  ...»

 • Nie każdy przedsiębiorca skorzysta ze świadczenia postojowego

  2020.08.31

  Świadczenie postojowe z ZUS zostało wprowadzone, by rekompensować utratę lub ograniczenie przychodów z powodu COVID-19 wykonawcom umów cywilnoprawnych lub osobom prowadzącym działalność gospodarczą.  Przepisy regulujące tę formę wsparcia są jednak na tyle nieprecyzyjne, że ich interpretacja powoduje nierzadko wątpliwości a osoby ubiegające się o wspomniane świadczenie niekiedy spotykają się ze strony ZUS z odmową jego przyznania. Dotyczy to w szczególności wspólników spółek osobowych, tj. spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej czy przypadków, w których przychody przedsiębiorcy w następujących po sobie miesiącach wynoszą 0 zł wskutek czego nie może on wykazać ich spadku o co najmniej 15%.

  ...»

 • Czy można skorygować oświadczenie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego i zapłacić zasiłek za dni wolne od pracy

  2020.08.17

  Nasza pracownica korzystała przez cały miesiąc w czerwcu 2020 r. z dodatkowego zasiłku opiekuńczego na 4-letnią córkę z powodu epidemii COVID-19 i zamknięcia przedszkola. Jednak w oświadczeniu jako dni opieki wpisała tylko dni robocze. W sierpniu br. złożyła w dziale kadr korektę tego oświadczenia podając okres sprawowanej opieki od 1 do 30 czerwca 2020 r. Pracownica oświadczyła że sprawowała opiekę przez pełny miesiąc. Czy musimy pracownicy w tej sytuacji dopłacić zasiłek za dni wolne, na które wcześniej nie składała wniosku?

  ...»

Tematy tygodnia

Kto ponosi odpowiedzialność za błąd w ewidencji VAT prowadzonej przez biuro rachunkowe

2020-10-26

Od 1 października 2020 r. za każdy błąd w ewidencji (pliku JPK_VAT) grozi kara. Wprowadzono też dodatkowe sankcje karnoskarbowe za uchybienia związane z ewidencją dla celów VAT. Ponieważ w wielu przypadkach podatnicy powierzają prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK_VAT biurom rachunkowym, należy przypomnieć, kto poniesie odpowiedzialność, jeżeli błąd zostanie popełniony przez biuro.

...»

Wszystkie tematy ...»