Piątek, 19.08.2022

Informator prawno-podatkowy

FEP – nowe zasady naliczania składki

Autor: Joanna Stolarska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Aktualizacja: 2011-03-21 00:00

Składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych zobowiązani są opłacać wszyscy pracodawcy zatrudniający pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W lutym 2011 r. radykalnej zmianie uległy wytyczne dotyczące zasad obliczania tej składki, udostępniane płatnikom przez ZUS. Zmiana ta dotyczy fundamentalnej kwestii – ustalania okresu, z którego przychody będą stanowiły podstawę do oskładkowania.

Artykuł jest dostępny tylko dla subskrybentów iPP24.pl. Zaloguj się jeśli masz dostęp.

Logowanie:


Tematy tygodnia

Zadaniowy system czasu pracy – zasady stosowania

2022-08-01

W zadaniowym systemie czasu pracy pracodawca nie planuje pracownikowi dni i godzin pracy. Wyznacza jedynie zadania do wykonania w określonym czasie. Taki system umożliwia pracownikowi decydowanie o dniach i godzinach wykonywania pracy. Zadaniowego systemu czasu pracy nie można ustalić np. w formie polecenia przełożonego.

...»

Wszystkie tematy ...»